România - Mediu
RSS România - Mediu

Proiect elvețiano-român de gestionare durabilă a zonelor forestiere

Proiect elvețiano-român de gestionare durabilă a zonelor forestiere

Proiectul elvețiano-român de implementare a unui sistem informațional suport de asistare a deciziilor strategice privind gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere la nivelul autorității publice centrale care răspunde de mediu și silvicultură s-a finalizat în februarie 2014.

Acordul s-a derulat pe o perioadă de șase luni, iar valoarea acestuia a fost de 30.000 de franci elvețieni. Din această sumă, contribuția nerambursabilă a Elveției a fost de 85%. Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice a asigurat o cofinanțare de minimum 15%.

Acordul de asistență pentru elaborarea propunerii finale a proiectului a fost semnat la 26 august 2013 între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Beneficiar.

Prin acest acord, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură a beneficiat de asistență financiară prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului, Obiectivului 2 al Ariei de concentrare 4 “Imbunatatirea mediului inconjurator” din Programul de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Proiectul a vizat, în premieră pentru România, conceperea și implementarea unui sistem informațional, care va integra datele în format GIS cu privire la proprietarii de terenuri forestiere, fondurile cinegetice, ariile naturale protejate și tăierile ilegale din fondul forestier.

Acest sistem informațional va reprezenta, după conceperea și implementarea sa, un suport pentru deciziile strategice privind gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere, pornind de la modelele dezvoltate pe județele pilot Bihor, Suceava și Călărași, informează Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

(Surse: http://www.gazetadeagricultura.info/ , http://www.ecomagazin.ro/)

Daniela SîrbuAgenția RADOR - 27.02.2014 9:35