Comunicate de presă
RSS Comunicate de presă

Studenții din proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” vor susține examen la disciplina „Practica de specialitate

Studenții din proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” vor susține examen la disciplina „Practica de specialitate

191 de studenți ai Universității Hyperion, dintre care 118 de la Facultatea de Științe Economice și 73 de la Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, au încheiat în august a doua lună de practică, ei fiind înscriși în primul stagiu de practică (anul I de implementare) al proiectului european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”.

Pe durata practicii s-au completat caiete de practică, iar tutorii din firmele partenere au completat fișele de observare-evaluare.

Printre firmele care i-au găzduit pe studenți, în vederea instruirii lor, se numără: Academia Română, AFS European Consulting, IMPIT, MC Medicina Muncii, Ovoprint, Rocast, Sell Tehnic Solution, Unicredit Țiriac Bank, Class IT Outsourcing, Integra Trading, IT LAND Multimedia, Producton, Techno Volt, Software Development Team.

Toți studenții au derulat stagiul de practică și l-au finalizat urmând ca în această lună să se prezinte la examenele de practică de la fiecare facultate. Tot în septembrie se va cunoaște numărul de studenți care vor promova examenul la disciplina „Practica de specialitate”.

În cadrul proiectului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, s-au încheiat 14 parteneriate naționale dezvoltate cu mediul de afaceri și instituții publice, în vederea îmbunătățirii educației și formării profesionale a studenților.

Astfel, firmele din domeniile IT, informatică, telecomunicații și economie le oferă studenților șansa de a dobândi cunoștințe practice care să îi ajute în acumularea de experiență necesară pe piața de muncă din România și nu numai.

Mai multe informații despre practica studenților se găsesc pe www.aei.geniu.ro. Acest proiect european are ca obiectiv general creșterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții la viața activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.Agenția RADOR - 22.09.2014 15:46