Comunicate de presă
RSS Comunicate de presă

Comunicat ANI - Lansare secțiune site - Alegeri prezidențiale 2014

Comunicat ANI  - Lansare secțiune site - Alegeri prezidențiale 2014

Agenția Națională de Integritate a lansat pe pagina de Internet (www.integritate.eu) o secțiune distinctă, destinată declarațiilor de avere și de interese depuse în cadrul procesului electoral de către candidații la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2014.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (4) din Legea nr. 176/2010, „Persoanele care candidează pentru funcțiile de Președinte al României […] sunt obligate să își declare averea și interesele”. Totodată, conform art. 3, alin. (5) din același act normativ, declarațiile de avere și interese se depun la Biroul Electoral Central, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare, și se transmit Agenției Naționale de Integritate „în termen de cel mult 48 de ore de la depunere”.

Declarațiile de avere și interese se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010. Menționăm faptul că Agenția a efectuat demersuri pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către categoriile interesate, prin introducerea formularelor electronice inteligente, care permit completarea standardizat, în următoarele variante: online - cu semnătură calificată sau offline: fie electronic - cu semnătură calificată, fie tipărite - cu semnătură olograf, cu coduri de bare.

Persoanele care au obligația, conform legii, de a completa și depune declarații de avere și de interese, au la dispoziție atât „Ghidul de completare a declaratiilor de avere și de interese” (disponibil pe pagina de Internet a Agenției, la adresa:

http://integritate.eu/Files/Files/Ghid_completare_DAI_2013/GhidCompletareDeclaratii Avere&Interese_EditiaIII_Mai2013.pdf), cât și „Ghidul de completare a formularelor elecronice (e-Forms) ale declaratiilor de avere si de interese” (disponibil la adresa: www.integritate.eu/Files/Files/GhidTehnicComplet/2014-02-06_GhidTehnicComplet_eFormsDAI&GhidUtilizPortalGestDAI_EdIIFeb2014.pps).

Formularele electronice ale declarațiilor de avere și de interese se pot descărca de pe pagina de Internet a Agenției, la adresa: https://declaratiielectronice.integritate.eu/.

Precizăm faptul că, în termen de 48 de ore de la primire, Agenția va procesa și publica toate declarațiile de avere și de interese pe Portalul public al declarațiilor de avere și de interese, în secțiunea destinată alegerilor prezidențiale 2014.

Potrivit prevederilor legale citate anterior, obligația transmiterii acestora către Agenție revine Biroului Electoral Central, eventualele întârzieri cauzate de nerespectarea termenului legal de transmitere nefiind imputabile Agenției Naționale de Integritate.Agenția RADOR - 22.09.2014 12:52