Tradiții
RSS Tradiții

DOCUMENTAR: Adormirea Maicii Domnului

DOCUMENTAR: Adormirea Maicii Domnului

În fiecare an, pe 15 august este marcată Adormirea Maicii Domnului, unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe, ultimul în tradiția Anului bisericesc (Adormirea Maicii Domnului încheie un ciclu, redeschis de Nașterea Maicii Domnului - 8 septembrie), eveniment care comemorează moartea, învierea și slăvirea Maicii Mântuitorului. Aceeași denumire o poartă ziua și în calendarul greco-catolic și romano-catolic, semnificând Ridicarea la cer a Fericitei Fecioare Maria.

Maica Domnului este cea mai înaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. Sărbătoarea poartă denumirea de "adormire" pe de o parte pentru că în biserică nu se poate vorbi despre "moartea" unui sfânt, iar pe de alta pentru că rânduiala bisericească arată că obștescul sfârșit al Fecioarei Maria a fost asemenea unei adormiri.

Este o sărbătoare pregatită, printr-un post strict de două săptămâni, cu dezlegare la untdelemn și vin sâmbăta și duminica cu excepția Schimbării la Față (6 august), când este dezlegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea.

În zilele de peste săptămână din post, se slujește ori Paraclisul Mare al Maicii Domnului (slujbă de implorare) ori Al doilea paraclis al Maicii Domnului.

Dacă ziua praznicului cade miercuri sau vineri, se dezleagă la pește.

În Sfânta Scriptură nu nu se menționează nimic despre moartea Maicii Domnului, însă cântările de la Vecernia și Utrenia sărbătorii vestesc adevărata tradiție a Bisericii pentru această zi sfântă.

În această zi Maica Domnului "a fost luată" de Dumnezeu în împărăția Sa cerească, în deplinătatea vieții ei sufletești și trupești.

Atunci când a binevoit Hristos, să ia la Sine pe Maica Sa, cu trei zile mai devreme a făcut-o să cunoască vrerea sa printr-un înger, care i-a vestit mutarea ei de pe pământ la viața cerească.

După ce Maica Domnului s-a rugat la Muntele Măslinilor, s-a întors acasă și a pregatit cele necesare pentru îngropare, și-a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale, și-a luat iertăciune de la toți, apoi culcându-se pe pat, s-a rugat pentru lume și pace, a binecuvântat pe cei de față și și-a lăsat sufletul în mâinile Fiului și Dumnezeului ei.

Apoi au venit la casa Maicii Domnului din Ierusalim toți Apostolii lui Hristos, care au ridicat patul și au petrecut, până la mormânt, în satul Ghetsimani, trupul Maicii primitor de Dumnezeu. După așezarea în mormânt a trupului, apostolii au zăbovit acolo încă trei zile, în așteptarea Apostolului Toma, auzind neîncetat glasuri îngerești. La sosirea acestuia, s-a deschis mormântul pentru el, născând minunare la aflarea veștii că sfântul trup al Maicii Domnului nu mai era acolo, ci numai giulgiul ei, spre mărturie a mutării Născatoarei Domnului, cu întruparea ei, la ceruri. Dupa Învierea lui Hristos, Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt, Adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea m’ntuirii săvârșită de Iisus Hristos. Ridicarea trupului Sfintei Fecioare în slava cerească, adeverește faptul că omul, suflet și trup, poate fi transfigurat și mântuit, că se poate împărtăși de slava cerească.

* * * * *

În tradiția noastră, ziua mai este numită Sfânta Marie Mare, Sântămăria sau Uspenia.

Înainte de 15 august se fac pelerinaje la mănăstirile care poartă hramul Sfintei Mării, acolo unde credincioșii duc daruri, bucate, fac danii pentru călugări și pentru ocrotirea familiei și a pruncilor.

Un pelerinaj special are loc la Mănăstirea Nicula, din județul Cluj, unde se află Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul și iconarul Luca din Iclod. Potrivit unui proces verbal, scris de militari austrieci, icoana Maicii Domnului cu Pruncul, aflată la Nicula, a lăcrimat continuu între 15 februarie și 12 martie 1699.

De atunci, conform tradiției, în zilele premergatoare praznicului Adormirii Maicii Domnului, pelerinii se nevoiesc și parcurg pe jos drumul până la mănăstire, în semn de evlavie față de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, unii vin pe jos chiar din alte județe ale țării, iar pe parcurs cântă și se roagă în cinstea Maicii Domnului.

În Maramureș există obiceiul ca în fiecare zi din post, la ceasurile serii, lumea să se adune la biserică și să învețe și să înalțe cântări Maicii Domnului.

Se spune că Maica Domnului îi iubește atât de mult pe oameni, încât L-a convins pe Dumnezeu să transforme fuioarele, care se dau de Iordan, într-un mare năvod. Înainte de Marea Judecată, Maica Domnului va da cu năvodul de trei ori prin iad, sufletele de acolo putând să se prindă de el, și astfel să se mântuiască de păcate, iar dracii, ramași fără sufletele oamenilor, se vor mânca între ei până când nu va mai rămâne nici unul.

În această zi este marcată și Ziua Marinei Române, Maica Domnului fiind patroana spirituală a marinarilor. Se fac serbări la malul mării (Constanța), dar și în orașele dunărene. Conform traidiției, la țară, în vii se angajează pândarii și se spune că se „leagă" ciocul păsărilor pentru a nu mai putea strica boabele de struguri.

În Moldova, ca și în alte zone din țară, Sfânta Maria Mare este considerată "a morților" fiind pomeniți toți cei ce au numele pornind de la cel al Preacuratei, numai la Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, fiind sărbătoare pentru cei vii, prilej de sărbătoare pentru cei care poartă acest nume. Pe de altă parte, ziua de 15 august marchează un hotar, acum se adună ultimele plante de leac, sau flori și se pun la icoana Preacuratei considerându-se că, astfel sunt bune de leac, acum putem afla cum va fi toamna ce urmează.

Tot tradiția spune că între cele două Mării, în perioada 15 august – 8 septembrie, este momentul prielnic al semănării grâului, care arată cum dintr-o sămânță, aparent moartă, se va naște un nou spic de grâu plin cu boabe, pentru a adeveri că din moarte va fi înviere.

Alte obiceiuri de Sfânta Mărie Mare arată că în această zi nu se face joc, ci doar a doua zi feciorii își organizează jocul în sat.

De asemenea, ciobanii desfac staulele, stânele încep să coboare la țarina de lângă sat, dupa cum e vremea, să nu-i prindă omătul acolo.

Se caută dacă au ajuns cucuruzii (porumbul) ”in lapte”, se fierb sau se frig pe jar ca o mâncare specifică sărbătorii.

Totodată stuparii cercetează producția albinelor și recoltează primii faguri cu miere, pe care îi împarte cu familia și fac daruri de miere ca să guste și cei care nu au stupi.

Să mai spunem că peste 2,2 milioane de persoane din țara noastră poartă numele de Maria, Marian sau derivate ale acestora, unii serbându-și onomastica pe 15 august. Conform statisticilor, peste 1,8 milioane sunt femei și peste 400.000 sunt bărbați, cele mai frecvente prenume sărbătorite în această zi fiind Maria (circa 1.400.000 persoane), Mariana (273.000), Marioara (66.000), Mioara (circa 31.500), Marilena (25.000), Marin (117.500) și Marian (aproape 300.000).

Răzvan MoceanuAgenția RADOR - 15.08.2014 11:29