România - Cultural
RSS România - Cultural

DOCUMENTAR: Ziua Limbii Române

DOCUMENTAR: Ziua Limbii Române

Duminică, 31 august, este marcată Ziua Limbii Române, o sărbătoare instituită prin Legea nr. 53/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013.

În actul normativ se arată printre altele că „Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific”.

În această zi este prevăzută arborarea drapelului național precum și posibilitatea ca societățile de radio și televiziune să preia în emisiunile lor aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Limba română provine din romanizarea populațiilor antice din bazinul Dunării de jos care, conform lui Herodot și celorlalți autori antici, erau Traco-Dace, iar ulterior a fot influențată de limbile slave, greacă, maghiară și altele.

O caracteristică esențială a limbii daco-române este lipsa dialectelor, la nord de Dunăre, graiurile din Banat, Ardeal, Maramureș, Moldova (atât regiunea din România, cât și Republica), Oltenia, Muntenia și Dobrogea fiind aproape identice, existând și relativ puține regionalisme.

Numele de "rumână" sau "rumâniască" pentru limbă este atestat în secolul al XVI-lea la mai mulți călători străini precum și în mai multe documente românești.

Astfel, cel mai vechi document păstrat, scris în română, este Scrisoarea lui Neacșu, un document din 1521, în care Neacșu de Câmpulung îi scria primarului brașovean despre atacurile iminente ale turcilor. Aceasta era scrisă cu alfabetul chirilic, la fel ca majoritatea scrierilor românești din acea perioadă.

În Palia de la Orǎștie (1581) și în Letopisețul Țării Moldovei (1647) se menționează, de asemenea, termenul de limbă română.

Prima tipăritură românească a fost un Catehism tipărit la Sibiu în 1544, care s-a pierdut, prima tipăritură care s-a păstrat fiind Evangheliarul slavo-român a lui Filip Moldoveanul (1551-1553). Prima tipăritură română cu litere latine este culegerea de Cântece religioase calvine din 1560 a episcopului Pavel Tordași.

Limba română este limbă oficială și națională în România, unde 90,6 % din populație o consideră limba maternă.

Româna este, de asemenea, de la 1 ianuarie 2007 una din limbile oficiale la nivelul Uniunii Europene, la acest moment fiind 24 de limbi oficiale la nivel comunitar.

Ziua Limbii Române se sărbătorește și în Republica Moldova începând cu 31 august 1989, după decretarea, la 27 august 1989, limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafia latină, rol consfințit și în Declarația de independență adoptată la 27 august 1991.

În Republica Moldova circa trei sferturi din populație consideră româna ca limbă maternă, iar în Transnistria se apreciază că circa 30 % din populație vorbește limba română.

În zona Timocului, în Republica Serbia, aproximativ 5 % din populație este votbitoare de limbă română, și, de asemenea, în Voivodina, tot în Serbia (aici româna este limbă oficială) există o populație de circa 1,5 % din total care comunică în grai românesc.

Vorbitori de limba română se găsesc în cvasitotalitatea țărilor lumii, dar procente semnificative se întâlnesc în Cipru - aproape 3% din populație vorbește limba română, iar în Spania și Italia - câte 1,5 % din populație comunică în română.

Cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Asia se găsește în Israel, unde în 1995 limba română era vorbită de 5% din populație, emigrată din România în Israel. În anii noștri procentul de vorbitori de română din Țara Sfântă a scăzut sub 3%.

Trebuie manționat și faptul că în Orientul Mijlociu, există numeroși arabi (500.000 după unele estimări) care au făcut studiile în România, și teoretic cunosc limba română.

Interesant este și faptul că româna este una dintre cele cinci limbi în care sunt oficiate servicii religioase în statul monastic Muntele Athos, o regiune autonomă din Grecia, fiind vorbită în schiturile Prodromu și Lacu. Specialiștii arată că există și limbi înrudite cu româna:

- aromâna sau macedoromâna (circa 250.000 de vorbitori), este folosită pe arii relativ largi din Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, Serbia și România, unde există importante comunități aromâne, mai ales în Dobrogea. Se presupune că despărțirea dintre limba aromână și dacoromână s-a produs între secolele al IX-lea și al XII-lea.

- meglenoromâna (circa 10.000 de vorbitori), folosită pe o arie relativ mică în regiunea Meglen din sudul Peninsulei Balcanice. Se crede că meglenoromâna s-a separat mai târziu decât aromâna, și anume aproximativ în secolul al XIV-lea, motiv pentru care asemănarea cu limba română actuală este mai pregnantă.

- istroromâna (sub 1000 de vorbitori), folosită în câteva sate din nord-estul peninsulei Istria din Croația, geografic mult mai apropiată de Italia decât România, dar prezentând asemănări evidente cu limba română. Comunitatea de istroromâni se pare că există aici dinainte de secolul al XII-lea.

Răzvan MoceanuAgenția RADOR - 31.08.2014 10:30