România - Social
RSS România - Social

CRONOLOGIE: De la Școala Superioară de Război la Universitatea Națională de Apărare

CRONOLOGIE: De la Școala Superioară de Război la Universitatea Națională de Apărare

Pe 8 august se împlinesc 125 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Război, actuala Universitate Națională de Apărare "Carol I", prima instituție de învățământ superior din istoria Armatei române.

Învățământul în Universitatea Națională de Apărare asigură o pregătire completă și complexă menită să consolideze instrumentarul științific și metodologia necesară utilizării superioare a principiilor și normelor acțiunii și conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ și strategic în timp de pace, criză și război și a pregătit peste 21.000 de ofițeri din toate categoriile de forțe armate, de la înființare și până în prezent. Influențele franceză, germană și sovietică și-au făcut simțite prezența în procesul de pregătire în cadrul acestei instituții, care are ca motto "Labor improbus omnia vincit" - „Munca stăruitoare învinge întotdeauna !”.

Pe 8 august 1889, generalul Ștefan Fălcoianu a fondat școla de stat major „Școala Superioară de Resbel” (conform ortografiei vremii). La acel moment era a șasea școală de stat major din Europa, înființată după cele din Berlin, Viena, Paris, Torino și Bruxelles.

Cursurile universității au început pe data de 5 noiembrie 1889.

În perioada 1889-1897, Școala Superioară de Război a funcționat în clădirea din strada Știrbei Vodă, unde își are acum sediul Direcția Națională Anticorupție.

În toamna anului 1897, Școala Superioară de Război s-a mutat în clădirea din actualul bulevard Nicolae Bălcescu (vis-a-vis de sala Dalles), unde a funcționat împreună cu Marele Stat Major, până în anul 1914, și de sine stătătoare până în decembrie 1939, când s-a mutat în actuala clădire, ale cărei lucrări de construcție au început în 16 august 1937, după planurile arhitectului Duiliu Marcu, constructor fiind antrepriza "Inginer Emil Prager".

Pe 6 decembrie 1939, în prezența suveranului României, regele Carol al II-lea, a membrilor guvernului, autorităților civile și militare din capitală au loc festivitățile pentru inaugurarea noului local al Școlii Superioare de Război și sărbătorirea semicentenarului instituției.

Totalul absolvenților Școlii Superioare de Război din București, în anii 1889-1939, este de 1592 de ofițeri, din care 323 au dobândit gradul de general. În anii 1919-1939 au absolvit studii militare în străinătate 57 de ofițeri români (49 la Paris, 8 la Torino) și un număr de 5 ofițeri străini (cehi și polonezi) au absolvit Școala Superioară de Război din București.

În 22 iunie 1941, cursurile Școlii Superioare de Război sunt întrerupte temporar, iar ofițerii-profesori sunt repartizați, începând cu 5 iulie, la comandamentele de armată și la cele de corp de armată din Moldova, alături de ofițerii-elevi din promoțiile a 48-a și a 49-a, și de profesorii lor, care au participat la campania pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord.

În aprilie 1944, Școala Superioară de Război este cazată pentru mai multe luni la Mediaș, în localul Școlii Primare nr. 1 din strada Mihai Viteazul, iar în localul din Șoseaua Pandurilor - București s-a instalat Misiunea Militară Germană pentru Armata de Uscat.

Pe 29 august 1948, prin Decretul nr. 1803 al Prezidiului M.A.N., Școala Superioară de Război a fost desființată, cu motivarea lui Emil Bodnăraș, ministrul Apărării Naționale, că este o "instituție învechită și depășită de mersul evenimentelor", iar în locul ei, pentru pregătirea superioară și politică a cadrelor armatei s-a înființat Academia Militară.

La 14 septembrie1949, prin Decretul nr. 371 al Prezidiului M.A.N., s-au înființat, după modelul academiilor militare sovietice, patru academii militare distincte: Academia Militară (de comandă și stat major), Academia Militară Politică, Academia Tehnică Militară și Academia Spatelui Armatei, ca instituții de învățământ superior distincte, cu structuri organizatorice separate.

Pe 12 septembrie 1953, în baza Decretului nr. 368 al Prezidiului M.A.N. s-a desființat Academia Spatelui Armatei, care s-a contopit cu Academia Militară.

Pe 19 august 1957, prin Decretul nr. 400 al Prezidiului M.A.N., a fost desființată și Academia Militară Politică, care s-a contopit cu Academia Militară sub noua titulatură de Academia Militară Generală (A.M.G.). La 13 iunie 1959, prin Decretul nr. 214 al Prezidiului M.A.N., Academia Militară Tehnică s-a contopit cu Academia Militară Generală, care astfel a devenit o instituție complexă, subordonată nemijlocit ministrului Forțelor Armate, cu cinci facultăți: Facultatea de arme întrunite și tancuri, Facultatea de arme (artilerie terestră, artilerie a.a., chimie, geniu, transmisiuni, aviație), Facultatea militară politică, Facultatea tehnică militară și Facultatea de servicii.

În anul 1969, pe baza Decretului nr. 1037 al Consiliului de Stat privind organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învîțământ, Academia Militară este complet reorganizată, îndeosebi Facultatea Militară Tehnică, cu profilele ingineri și subingineri.

În anul 1976, prin Hotărâre a Consiliului Apărării, s-a reînființat Facultatea Politică Militară, ce avea ca obiectiv pregătirea specialiștilor-ofițeri cu studii militare superioare în domeniul activității educative din unități, mari unități și comandamente.

Pe 5 mai 1977, Drapelul de luptă al Academiei Militare, este decorat, prin Decretul nr. 126, cu Ordinul "Tudor Vladimirescu" clasa I.

În 17 decembrie 1989, sub incidența evenimentelor de la Timișoara, personalul Academiei Militare intră în dispozitiv de așteptare (indicativul "Radu cel Frumos").

Pe 22 decembrie 1989, în cursul serii, la ordin, cadrele militare, ofițerii-studenți și studenții Facultății Militare Tehnice ocupă dispozitiv de apărare la sediile Academiei Militare, precum și la sediul Ministerului Apărării Naționale. În timpul nopții sunt înregistrați morți și răniți, iar în pauza dintre atacuri, răniții sunt transportați la Spitalul Militar Central.

La 28 decembrie 1989, potrivit dispozițiunilor superioare este desființată Facultatea Politică Militară, ofițerii-studenți ai acestei facultăți fiind încadrați în grupele de ofițeri de stat major, pe arme și ani de studii. După Revoluție, pe 17 mai 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 550 activitatea de învățământ din Academia Militară a fost reorganizată, prin reînființarea Academiei Tehnice Militare, ca instituție separată de Academia Militară.

La 23 aprilie 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 305, Academia Militară a primit o nouă denumire: Academia de Înalte Studii Militare.

Pe 1 februarie 1992 a fost înființat Colegiul Național de Apărare, ca structură distinctă în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, reprezentând forma postuniversitară pentru pregătirea politico-militară în domeniul strategiilor de securitate și apărare națională a persoanelor militare și civile. La 5 august 1992, prin Hotărârea Guvernului nr. 438, Colegiul Național de Apărare a devenit o instituție separată de Academia de Înalte Studii Militare, coordonată de un comitet consultativ, având ca președinte pe secretarul de stat și șef al Marelui Stat Major.

La 1 decembrie 1993 s-a înființat Colegiul Superior de Stat Major, o structură organizatorică cu funcționare distinctă în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, pentru perfecționarea pregătirii postacademice la nivel strategic, intercategorii de forțe ale armatei.

Pe 27 iulie 1995, are loc festivitatea de absolvire a celei de-a 100-a promoții de ofițeri de comandă și stat major.

La data de 28 august 2003, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027, denumirea Academiei de Înalte Studii Militare a fost schimbată în Universitatea Națională de Apărare.

Pe 25 august 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 969 Universitatea Națională de Apărare a primit denumirea de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

În 6 martie 2006 se semnează la Roma Memorandumul de cooperare cu Colegiul NATO de la Roma în baza căruia Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, prin Departamentul pentru învățământ Distribuit Avansat la Distanță, este autorizată să difuzeze în România două cursuri acreditate și certificate NATO: „Introduction to NATO” și „European Security Defence Policy”

Pe 1 octombrie 2006, se înființează Colegiul de Informații pentru Apărare.

Răzvan MoceanuAgenția RADOR - 8.08.2014 10:24