Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Savantul Elie Carafoli, fondatorul ṣcolii aerodinamice române

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO - Discursul lui Elie Carafoli, ṭinut în aula Academiei, în cinstea marelui savant Henri Coandă

Savantul Elie Carafoli, fondatorul ṣcolii aerodinamice române

S-a născut în 15 septembrie 1901 la Veria, lângă Salonic, în Grecia, într-o famile de aromâni venită apoi în Bucureṣti. Și-a făcut studiile la Politehnica bucureṣteană, apoi doctoratul la Paris. Pe când se afla în Franṭa ṣi-a început activitatea de cercetare la Institutul Sain-Cyr ṣi de profesor-asistent la Sorbona. În 1926 avea deja publicate comunicări la Academia pariziană de Știinṭe, iar în 1928 realizase profilele aripilor de avion cu bordul de fugă rotunjit, profile care îi poartă numele în literatura de specialitate.

Până în 1948 când a devenit membru titular al Academiei Române, publicase numeroase lucrări - între care tratatul de Aerodinamică, lucrare fundamentală - crease modelul avionului construit la Braṣov IAR-11, fusese profesor ṣi ṣef de catedră la Politehnică în Bucureṣti.

Până la moartea sa, în 1983, savantul a făcut numeroase studii teoretice, de exemplu cele asupra miṣcărilor conice în regim supersonic; a proiectat mai multe modele de avioane de tip IAR; a publicat cărṭi ṣi articole; a primit numeroase premii ṣi distincṭii româneṣti, franceze, americane… Atunci când s-a stins din viaṭă, la 82 de ani, era preṣedintele secṭiei de Știinṭe Tehnice a Academiei Române.

Societatea Română de Radiodifuziune păstrează în arhivele sale audio de mare valoare, o înregistrare: discursul lui Elie Carafoli ṭinut în aula Academiei, în cinstea unui alt mare savant: Henri Coandă. Academicianul Elie Carafoli avea pe atunci 69 de ani.

Modelul IAR-11 Carafoli-Virmoux - sursa: www.aviastar.orgAgenția RADOR - 15.09.2014 15:29