Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Revista 'Lumea' s-a născut în septembrie 1963

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO -
Revista 'Lumea' s-a născut în septembrie 1963

Această revistă de politică externă foarte căutată în anii comunismului se poate procura astăzi de pe site-urile cu produse “vintage”.

Dar cine mai ṣtie cum a apărut ṣi mai ales ce a însemnat ivirea ei în câmpul prolific al presei comuniste? Ce a deosebit-o de alte gazete ale anilor ’60 sau de mai târziu?..

Jurnalistul ṣi istoricul Cristian Popiṣteanu - pe atunci redactor la Radio, mai târziu director, timp de 30 de ani, al revistei Magazin istoric - a făcut parte din prima echipă redacṭională a gazetei Lumea, echipa din 1963-1967. Mai mult, Cristian Popiṣteanu a asistat la naṣterea ei pe care avea să o povestească pe larg, cu toate peripeṭiile, în 1994, într-un interviu amplu care se păstrează în Arhiva de istorie orală a Radiodifuziunii.

Interviul, realizat de Mariana Conovici, este un adevărat document de istorie a presei. Transcriere Mariana Conovici.

``…Deci “ziua Creației” s-a produs, ca în toate cazurile când se face o gazetă, cu particularitatea că se făcea o gazetă într-o lume, într-o țară comunistă. Dar această gazetă se năștea de la început, în condițiile unei deschideri pe care Partidul Comunist și-o permitea, începuse să și-o permită în ceea ce privește afirmarea valorilor naționale și a interesului național. Hotărârea aceasta de creare a revistei Lumea a fost de fapt una dintre hotărârile care au demonstrat dorința Partidului Comunist și a României socialiste din vremea aceea de a avea o voce proprie.

Deci, se dorea ca România care începuse să aibă o politică externă proprie, să aibă și o voce, o presă de politică externă care să o exprime, să exprime interesele, să exprime pozițiile care dacă, în mare, rămâneau la unison cu ale celorlalte țări comuniste - și în primul rând cu URSS -, datorită evoluției care se petrecea și în rândurile țărilor socialiste, căpăta și o rezonanță națională și o rezonanță diferită și câteodată contrarie liniei Moscovei. Asta era esența… De fapt, era o revistă făcută ca să enerveze pe sovietici. Nu cu acest scop primordial, dar, în esență, era și acesta.

De altfel, într-una din relatările recente apărute despre revista Lumea a unui om care pe vremea aceea era secretar al Comitetului Central, șef al secției de presă și propagandă, Paul Niculescu Mizil, el amintește faptul că, atunci când s-a propus lui Gheorghe Gheorghiu Dej să apară revista Lumea, ei au propus ca această revistă să apară pentru a înlocui revista Timpuri noi în limba română. Iar Gheorghe Gheorghiu Dej a răspuns după câteva luni că e bine să apară o revistă română de politică externă, e bine să se cheme Lumea, dar să nu se suspende revista sovietică și să continue să apară. Găsesc că este o subtilitate politică care afirmă încă o dată că, într-adevăr, Gheorghiu Dej era un politician redutabil, mai ales în raporturile acestea cu sovieticii. Deci, sosind la revista Lumea am intrat dintr-o dată în ședința de sumar. În ședința de sumar în care se pregătea nr. 1, nr. 2, nr. 3, toate trei numerele odată. Exista - aveam eu impresia și mi s-a confirmat ulterior - această întârziere, datorită câtorva machete care se făcuseră și care nu fuseseră foarte reușite, se întârziase și cred că se aștepta de către conducerea României o apariție rapidă a revistei Lumea.

George Ivașcu, care trebuie să spun că era un actor desăvârșit, adică era un om al spectacolului, George Ivașcu era cel mai reușit în ședințe! În viața particulară era ṣarmant, era într-adevăr sclipitor câteodată, era înduioșător altă dată, era tandru, era cinic - am spus totdeauna – dar, în principal, în ședințe, dădea tot ce avea mai bun… Ședința a început la orele 6:00, s-a terminat la orele 2:00 noaptea. La ea am participat toată această echipă [G. Ivaṣcu, C. Răducanu, G. Serafim, I. Cârje, Fl. Șelmaru, F. Antip, M. Grigorescu, L. Iacob, Șt. Augustin Doinaș] și în această ședință l-am cunoscut pe Mircea Grigorescu, am cunoscut modul de a lucra al lui Mircea Grigorescu și-al lui Ivașcu, cu o sticlă de whisky mare pe masă, cu două sifoane și în felul acesta a început să se facă revista.

Într-adevăr, această ședință a fost o ședință normlă pentru trei sumare și din clipa aceea timpul - contra cronometru - a început să curgă. Într-adevăr, a devenit un fel de cursă frenetică aceasta și trebuie să spun că am fost foarte implicat de la început pentru că - eu am propus și s-a acceptat imediat - eu am întârziat să vin și de aceea am căzut chiar în această ședință, datorită micii mele întâmplări cu partidul. Acuma, întrucât eram proaspăt vizat, am putut să apar. Și în această ședință am fost pus să lucrez la numărul 1 ṣi la numărul 4. Se făceau niște scheme formale, respectiv la nr. 1 s-a spus că Ivașcu e secretar general de redacție și Mircea Grigorescu redactor șef, deci el era un “biet secretar de redacție”!.. La nr. 2 a fost pus Răducanu să fie redactor șef și la nr. 3 cred că a apărut Ivașcu. Dar asta nu pe hârtie, ci asta era în redacție.

În sfârșit, a început pregătirea numărului. Eu am avut sarcina să mă ocup de ceea ce spuneam că am propus și s-a acceptat de la început, istorie diplomatică, interviuri, o secție de interviuri și organizații internaționale. Deci practic am avut trei secții pe care le-am coordonat, întrucât eram puțini oameni, dar de bună calitate și mai ales colaboratori. Am avut o “șansă”, cred, pentru că atunci a fost împușcat Kennedy. Și deci am avut imediat un material de senzație, președintele Kennedy, material de senzație extraordinar și am cerut atunci o corespondență de la New York, de la Eugen Preda, care se afla la New York, care mi-a promis această corespondență.

Deci revista Lumea a apărut în septembrie 1963. […] George Ivașcu care a lucrat în permanență douăsprezece-paisprezece-cincisprezece ore, el conducea și Contemporanul în același timp, m-a chemat cu 24 de ore înainte să intre la tipar revista și mi-a spus: “Domnule, dumneata ești în stare să scrii un editorial?” “Probabil că da, dar nu știu, n-am făcut încă ...” - pentru că nu scrisesem încă nimic, e o mare diferență între presa scrisă și presa vorbită! “Uite, domnule, ce este: eu trebuie să scriu editorialul, dar nu mai pot. Nu mai pot! Pentru că toată revista asta și mai ales conflictele pe care le-a avut m-au terminat și mai am de făcut în continuare o serie de demersuri și foarte, foarte multe alte lucruri. Ești în stare să scrii acest editorial și să mi-l dai?” “Tovarășe Ivașcu - așa vorbeam noi, el cu domnule, noi cu tovarășul - deci am să încerc să fac acest lucru… ” “Domnule, nu să încerci! Eu te rog foarte mult să nu mă încurci: poți sau nu poți?!...” “Bine, pot.” Și a început o situație pe care e foarte greu să v-o descriu, pentru că eu aveam trac, asta era tragedia. Aveam un trac extraordinar și cred că am scris vreo paisprezece variante. Era vorba de o pagină și jumătate, nu era vorba de mai mult. Dar era vorba de o pagină și jumătate de revistă care trebuia să fie un fel de program al revistei și nu trebuia să fie chiar atât de “sclipitor”, pentru că nu era nevoie să fie “sclipitor”, nu era voie să fie sclipitor!

În sfârșit, după paisprezece variante i l-am dat lui Cornel Răducanu, Cornel Răducanu a fost mulțumit, a mai făcut două corecturi și a mers cu el la Ivașcu, împreună cu mine, care n-a făcut decât vreo cinci-ṣase corecturi și așa l-am dat la tipografie, unde am stat alături de Ivașcu, alături de toți cei care erau acolo și a apărut editorialul numit În sensul istoriei, semnat George Ivașcu… A fost pentru mine un moment de mândrie profesională mult mai mare decât momentele în care am semnat eu, aceleași editoriale în decursul anilor și foarte multe editoriale la alte reviste.``



Agenția RADOR - 1.09.2014 7:24