Istorie Orală
RSS Istorie Orală

27 iulie 1956: România a devenit membră UNESCO

27 iulie 1956: România a devenit membră UNESCO

Fondată la Paris la scurtă vreme după încheierea războiului, în 16 noiembrie 1945, cu scopul principal de a asigura colaborarea între națiuni în educație, știință, comunicații și cultură, U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) este preocupată de a găsi permanent soluții pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului - indiferent de rasă, sex, religie - și pentru menținerea corectitudinii principiilor generale ale justiției.

Organizația este cunoscută însă mai mult pentru că administrează o listă cu locuri de patrimoniu, răspândite pe întreaga planetă, valoroase din punct de vedere istoric, natural, arhitectural etc. Acestea sunt conservate și salvate prin eforturi ale comunității mondiale.

În 1945 au fost 20 de țări fondatoare ale U.N.E.S.C.O.; acum numărul statelor membre este de 195 și 9 asociate. România, devenită membră a organizației la 27 iulie 1956, a fost activă și în perioada comunistă. Bunăoară, în 1964 Comisia Națională Română pentru U.N.E.S.C.O. a convocat la București o reuniune internațională de experți pentru problemele educației tineretului; apoi, în același an, a propus o nouă reuniune la Grenoble. Unul dintre reprezentanții noștri importanți a fost diplomatul, traducătorul și eseistul Valentin Lipatti.

Fragmentul audio pe care îl puteți asculta cuprinde o scurtă declarație a lui Valentin Lipatti, unul dintre organizatorii reuniunii din 18 iunie 1964 de la București; fragmentul se află păstrat în Arhiva S.R.R.

AUDIO: Valentin Lipatti - 18 iunie 1964.mp3

În ceea ce privește mărturia pe care o puteți citi, a academicianului Radu Voinea, înregistrată și transcrisă în 1995, se află în Arhiva de istorie orală a S.R.R. Așadar, două documente de arhivă despre prețuirea pe care o dădeau intelectualii români acestei organizații internaționale:

În 1966, Ion Gheorghe Maurer, pe atuncea prim-ministru, fusese la Paris unde făcuse o impresie foarte bună. Vorbea curent franțuzește și făcuse o vizită și la U.N.E.S.C.O. Și a fost și-acolo foarte bine primit. Dar cei de la U.N.E.S.C.O. s-au simțit puțin jenați de faptul că, între funcționarii internaționali ai U.N.E.S.C.O. -ului nu exista și un român. Deci, nu era vorba de reprezentantul țării noastre la U.N.E.S.C.O. - care era Valentin Lipatti -, ci de un funcționar internațional, deci al U.N.E.S.C.O. -ului, care să fie român. Cu un an înainte, deja fusesem chemat și mi se spusese să mă pregătesc pentru a deveni funcționar al U.N.E.S.C.O. Pentru asta, însă, trebuia să știu foarte bine limba franceză și limba engleză. Limba franceză o cunoșteam eu foarte bine de la liceu unde avusesem un profesor deosebit de sever și de bun, profesorul Ioanid și după aceea profesorul Papastate. Cu primul am făcut noțiunile de gramatică, cu al doilea literatura franceză, încât era perfect. Dar cu limba engleză eram în deficit. Drept care, mă apucasem și luasem vreo 40, cred, de lecții de limbă engleză și urma în luna martie a anului 1967 să plec la Paris, ca funcționar internațional U.N.E.S.C.O....

Lucrurile se petreceau în februarie, deci la întâlnirea aceasta de la Comitetul Central, îi spun persoanei [care m-a chemat]: “Știți, eu în martie trebuie să plec la Paris ca funcționar internațional U.N.E.S.C.O..” Și mi se spune : “Ei, ce-i aia funcționar internațional U.N.E.S.C.O.?! Asta-i un fleac! Secretar general al Academiei, asta este o funcție importantă!...” În fine, după câteva zile a avut loc adunarea generală a Academiei [și am rămas secretar general].

[Interviu realizat de Silvia Iliescu, 1995]Agenția RADOR - 1.07.2014 18:36