Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Agenția Internațională pentru Energie Atomică, întemeiată la 29 iulie 1957

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO - Cuvântul profesorului Horia Hulubei, ținut în studioul din Viena, în 1957, atunci când se afla ca delegat la prima Conferință generală a A.I.E.A.

combo

România, printre țările semnatare ale statutului A.I.E.A.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a fost creată într-o perioadă în care omenirea mai avea încă vii în memorie distrugerile produse de bombardamentele nucleare americane asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, în august 1945. Folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice era atunci un deziderat politic și sentimental care depășea granițele “propagandei pentru pace”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică s-a constituit sub egida O.N.U., cu sediul la Viena. Obiectivul său principal era folosirea energiei în scopuri științifice și practice. Statutul, semnat atunci de 81 de state printre care și România, a intrat în vigoare la 29 iulie 1957, iar prima Conferință generală a A.I.E.A. a avut loc la Viena, între 1 și 27 octombrie 1957. În delegația română de atunci s-a aflat cercetătorul Horia Hulubei, profesor, membru al Academiei de Științe din România, director al Centrului Atomic și al Comitetului pentru Energie Nucleară al R.P.R.

Nașterea A.I.E.A. a fost rezultatul unor tratative diplomatice îndelungate și a reprezentat unul dintre momentele cele mai importante ale relațiilor internaționale. Funcțiile sale esențiale au fost și sunt: să încurajeze și să asiste cercetarea, dezvoltarea și aplicarea energiei atomice în scopuri pașnice în întreaga lume; să se asigure că aceste activități nu sunt utilizate ulterior în scopuri militare; să aplice măsuri de siguranță pentru activități relevante, la cererea statelor membre. În ce privește organizarea, A.I.E.A. este structurată astfel: Conferința generală, Consiliul guvernatorilor și Secretariatul. Astăzi, Conferința generală are reprezentanți din 151 de state membre și se organizează o dată pe an, în luna septembrie, pentru a lua măsurile organizatorice necesare bunei desfășurări a activității.

În Arhiva Societății Române de Radiodifuziune se află un document important pentru istoria științei românești: cuvântul profesorului Horia Hulubei, ținut în studioul din Viena, în 1957, atunci când se afla ca delegat la prima Conferință generală a A.I.E.A. (audio)Agenția RADOR - 1.07.2014 18:22