Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Un veac de săpături arheologice la Histria

combo

Cetatea Histria are două vieți. Pe prima i-au dăruit-o milesienii, greci veniți cu corăbiile din Milet, în secolul VII î.Chr., în căutarea unui loc potrivit pentru construirea unui oraș asemănător celui de acasă: cu port, ziduri de incintă, temple, ateliere meșteșugărești, piețe publice, locuințe. Histria și-a trăit prima viață 13 secole. Apoi, atacată mereu de migratori, a fost abandonată complet, un alt motiv fiind și colmatarea vechiului golf la Marea Neagră, devenit o lagună.

A doua viață avea să-i fie dăruită mult mai târziu de cercetătorii care, de 100 de ani încoace, o fac din nou să trăiască. Generații de arheologi, epigrafiști, topometri, antropologi și muncitori – țărani din satul Istria - însuflețesc în fiecare vară cel mai vechi oraș al nostru, înscris acum pe Lista Monumentelor Istorice din România și pe Lista Patrimoniului European.

De 100 de ani, Histria este cel mai mare și mai atrăgător șantier-școală...

combo

Cel care a început săpăturile la Histria în iulie 1914 a fost savantul Vasile Pârvan, directorul Muzeului Național de Antichități din București. Urmașul său la conducerea săpăturilor, epigrafistul Scarlat Lambrino, avea să descrie mai târziu cu aceste cuvinte dezvelirea cetății:

Cu o siguranță remarcabilă, [Pârvan] a știut să distingă așezarea vechii cetăți grecești printre alte construcții antice ale căror ruine se aflau răspândite între aceste localități [Casapkioi și Caraharman] [...] Cercetările s-au limitat la început la câteva obiective considerate importante pentru verificarea întinderii vestigiilor: poarta principală, numită ``Poarta Mare``, ``Piața Mare`` și latura vestică a incintei romane târzii, sondajele de pe latura sudică a aceleiași incinte, pentru stabilirea traseului său (cu descoperirea primei basilici), sondajele de pe laturile nord și est, cu gândul că acolo se află o zonă sacră.

[Revista Dacia 3-4, 1927-1932]

Detalii despre întâia naștere a cetății nu avem. Dar despre cea de a doua există, în documentele păstrate în Arhiva Muzeului Național de Antichități, astăzi Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”.

La 30 iunie 1914, directorul Muzeului Național de Antichități îl anunța pe ministrul de Interne Vasile Morțun încheierea campaniei arheologice la Ulmetum și începerea unei alte campanii:

Peste câteva zile deschidem altă serie de săpături în satul Caranasuf, tot în județul Constanța, pentru dezgroparea unei cetăți antice al cărei studiu sperăm să ne dea prețioase informații asupra străvechilor colonii grecești de la Marea Neagră. Vă rugăm, domnule ministru, ca și de data aceasta să ne acordați prețiosul dv. sprijin, dând autorităților administrative din Cogealac și Constanța, mai ales celor din satele Caranasuf [Istria de astăzi], Casapchioi și Caraharman ordinele necesare de a ne da tot concursul de care am avea nevoie în cercetările noastre. În special, vă rugăm, domnule ministru, să binevoiți a da ordin jandarmilor din Caranasuf ca să ne dea ajutorul lor, ori de câte ori vom avea trebuință pentru ordine și pază pe șantier și în împrejurimi.

[manuscris din Arhiva Institutului de Arheologie “V. Pârvan”]

Pârvan a organizat șantierul cu aceeași “siguranță remarcabilă” pe care a arătat-o ca om de știință: a comandat de la firma germană Orenstein & Koppel din Berlin cazmale, lopeți, târnăcoape, dar și 200 m de cale ferată, vagonete basculante, plăci turnante, macazuri și trenuri pentru descărcarea pământului excavat, pe care a plătit 1.900 lei, potrivit facturii venite de la Berlin, cu data de 13 iulie.

combo

Cu aproape o săptămână înainte, Comisia Monumentelor Istorice votase, la cererea lui Vasile Pârvan, acordarea sumei de 10.000 lei, pentru dezgroparea cetății antice de la Caranasuf-Histria. Neîntârziat, cu nerăbdare și multă energie dată de pasiune, Pârvan a început lucrările, cu muncitori zilieri din satul Caranasuf aflat la 4 km de cetate; primul stat de plată al acestor lucrători este pentru zilele 9-12 iulie 1914.

combo

Odată lucrul început, din prima săptămână directorul Muzeului Național de Antichități a scos din pământul depus în 14 secole monumente importante, ziduri și clădiri. Numeroase alte descoperiri de construcții, precum și inscripții, ceramică, statuete, statui, monede au fost făcute de Pârvan în nouă campanii, din 1914 până la moartea sa, în 1927. În anii primului război mondial, ai ocupației germano-bulgare și jafurilor succesive, deci între 1917 și 1920, săpăturile s-au întrerupt. Construcții grecești și romane, romano-bizantine, terme, basilici, locuințe, străzi cu dale și canalizare, aveau să iasă la iveală în anii care au urmat.

combo

combo

Cercetătorii, tot mai numeroși, au extins apoi aria săpăturilor, au construit depozite pentru piesele descoperite, lapidariu, bucătărie, sală de mese și muzeu. Histria a prins din nou viață, asistând nu numai la activitățile noilor săi locuitori, ci și la momentele importante din viața lor.

combo

De un veac încoace, trei luni pe an, cetatea Histria trăiește din nou...Agenția RADOR - 8.07.2014 15:32