Istorie Orală
RSS Istorie Orală

22 iunie 1941 - Opoziția unită și războiul

22 iunie 1941 - Opoziția unită și războiul
Casa Dinu Brătianu, Calea Dorobanților nr. 16

La 22 iunie 1941, România intra în “războiul sfânt” alături de Germania, pentru a-și redobândi teritoriile răpite de URSS în iunie 1940. Dar alianța cu Germania și perspectiva de a continua operațiunile militare după redobândirea Basarabiei și nordului Bucovinei era privită din două unghiuri diferite de Conducătorul statului și liderii opoziției național țărăniste și liberale. Ion Antonescu vedea această alianță din perspectiva unei Germanii victorioase la sfârșitul războiului, Iuliu Maniu și Dinu Brătianu din aceea a victoriei anglo-americane. Opinia despre trecerea Nistrului sau oprirea la granița Nistrului a trupelor noastre făceau ca cele două părți să aibă poziții ireconciliabile. Confruntările la nivel epistolar dintre șefii P.N.Ț.-P.N.L. și generalul Antonescu arătau antagonismul dintre cele două formule politice.

În 1991, Institutul de Istorie Nicolae Iorga a organizat un simpozion având ca temă anul 1941, în care președintele Partidului Național Țărănesc, Corneliu Coposu, a prezentat un document foarte valoros: caietul său cu notele pe care le făcuse cu 50 de ani în urmă. Înregistrarea discursului său ne-a fost oferită de realizatorul Dan Manolache de la Radio România Cultural și se află acum în Arhiva de istorie orală a Radiodifuziunii.

“La 22 iunie 1941, o chestie care n-a fost consemnată nicăieri: se pun bazele Opoziției unite din România în casa lui Dinu Brătianu din Calea Dorobanților în care grupul de conducere al Partidului Liberal cu grupul de conducere al Partidului Național Țărănesc stabilesc colaborarea pentru salvarea țării românești. În cuvântarea sa, Maniu spune: `Îmi pare bine că și de astă dată, ca de atâtea ori în cursul istoriei, adversarii politici implacabil își dau mâna cu sinceritate pentru a apăra națiunea care se află în pericol.`

Deci e 22 iunie ‘941. Menționez că la această Opoziție unită constituită inițial din țărăniști și liberali, a aderat Partidul Social Democrat al lui Titel Petrescu în 28 decembrie 1942, adică la sfârșitul anului ’42 când Opoziția unită s-a extins la trei partide.

La 22 iunie 1941, Antonescu, concomitent cu intrarea noastră în război, trimite lui Maniu un răspuns pe 57 de pagini dactilografiate, în care subliniază: `Pozițiile politice categoric oponente și ireconciliabile dintre Maniu și Antonescu, atât în politica externă cât și în politica internă`; pe câteva pagini arată Antonescu că el militează [pentru] un regim de autoritate, că detestă toate principiile democratice. Antonescu se apără de acuzația lui Maniu că a înfeudat economia românească nemților și că nu este preocupat de soarta tragică a românilor alați sub ocupație maghiară. Spune că Maniu militează pentru puterile democratice din Occident cu care el, Antonescu, a rupt-o definitiv. Și că militează pentru libertățile cetățenești și democrație parlamentară pe care el, Antonescu, le detestă. Că politica pe care o încearcă Maniu, o consideră Antonescu ca o încercare de sinucidere...

La 22 iunie ‘941 se declanșează războiul împotriva Uniunii Sovietice; bineînțeles că declarația de război care se face de circumstanță nu cuprinde nici măcar realități politice...”Agenția RADOR - 22.06.2014 19:34