Istorie Orală
RSS Istorie Orală

16 mai 1972: 42 de ani de la inaugurarea sistemului hidroenergetic Porțile de Fier I

16 mai 1972: 42 de ani de la inaugurarea sistemului hidroenergetic Porțile de Fier I

La 1 ianuarie 1964 a fost înființată Întreprinderea Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier, având ca obiect de activitate supravegherea lucrărilor de investiții pentru realizarea Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I. Terminarea construcției hidrocentralei și inaugurarea aveau să fie la 16 mai 1972. Documentul care a stat la baza realizării acestui proiect de anvergură a fost Acordul între Republica Populară Română și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind realizarea și exploatarea Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I pe fluviul Dunărea, semnat de conducătorii celor două state, la Belgrad, pe 30 noiembrie 1963. Sistemul a fost proiectat de Institutul de Proiectări și Studii Hidroenergetice București și Energoproiect Belgrad, ca proiectanți generali.

Lucrările pentru realizarea obiectivului principal, executate de întreprinderile de specialitate din cele două țări, s-au desfășurat în perioada 1965-1971. La 14 august 1970 a început punerea în funcțiune a primelor hidroagregate, acțiune ce avea să se finalizeze un an mai târziu.

De la punerea în funcțiune, la Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier I s-au produs peste 193 de miliarde de kwh. Volumul lacului de acumulare este variabil, cuprins între 1.700 și 2.800 milioane m³. Puterea totală instalată pe partea românească este de 1.050 Mw, producția de proiect a centralei pentru un an mediu hidrologic fiind de 5.120 Gwh/an. Fiecare centrală electrică din cadrul Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I este echipată cu câte șase turbine Kaplan verticale, cu dublu reglaj. Prin realizarea Sistemului, diferența între nivelul biefului amonte și aval de baraj este de 20-35 metri, în funcție de debitele Dunării.

Capacitatea de trafic anual pentru ambele ecluze este cuprinsă între 37,2 milioane de tone și 52,4 milioane de tone. Lungimea totală a barajului este de 1.278 m, dintre care barajul deversor are 441 m, căderea nominală a apei fiind de 27,17 m.

În arhiva de istorie orală a Radiodifuziunii se află o mărturie-document: un interviu cu profesorul Dumitru Cioc, unul dintre numeroșii ingineri care au participat la proiectarea și realizarea sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier I.

“Când s-a oprit Canalul [în 1955], eu am trecut la Institutul de Cercetări Hidrotehnice. Aveam un laborator de hidraulică mare, de două mii de metri pătrați, hala, și mai aveam clădiri pentru geotehnică și fundații, pentru hidrologie. Deci era un institut de cercetări, toată aria hidrotehnică.

- De cine depindea institutul? Cine îl dota?

Inițiativa a venit tot de la Canal și Ministerul Transporturilor a fost cel care a finanțat și profesorul Vladimirescu s-a ocupat de planurile generale, de execuție. Eu când am venit acolo era gata, doar trebuia să-l umplem. Eu am lucrat ca cercetător, șef de secție la Hidraulică și după aceea director adjunct științific al institutului. Aici nu mai citeam în fiecare zi Scânteia, ca la Canal...

Ca lucrări mai importante sunt încercările pentru Porțile de Fier. Toate lucrările acestea mari, cele hidrotehnice, erau proiectate de Institutul de Proiectări Hidroenergetice, I.S.P.H., care la rândul lui ceva mai târziu și-a fâcut un laborator mai mititel, deci lucrările mici nu mai veneau la noi, veneau numai cele mari. S-a înființat o comisie mixtă româno-iugoslavă pentru Porțile de Fier care coordona lucrările și soluțiile generale…

- Care erau etapele de construire, de la stadiul de idee și până la stadiul de baraj funcțional?

Pe de o parte era Ministerul sau Comisia de Stat a Planificării care dădea fondurile. Ministerul de resort, în cazul de față Ministerul Energiei sau Ministerul Agriculturii pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, Ministerul Transporturilor pentru lucrări specifice. Și deci de-acolo pornea ideea, la I.S.P.H. se făcea soluția. Adică ce făceau ei, proiecte și așa mai departe și studiile de care aveau nevoie, adică problemele mai speciale veneau la noi (...).

În momentul în care lucrurile erau cristalizate - pentru că lucrările astea durau, erau lucrări mari, volume imense de lucrări - și atunci câteva lucrări din astea care se puteau face, începeau, chiar înainte de a se încheia complet proiectul și studiile pe care le făceam. Deci, cam asta era… Și după aceea, bineînțeles recepția (...).

- Era partea cea mai frumoasă... Să vorbim despre Porțile de Fier, despre baraj.

Cum v-am spus, proiectarea s-a făcut la Institutul de Proiectări Hidroenergetice. A existat și la sârbi, bineînțeles că era în comun, jumătate-jumătate, partea noastră patru linii de turbine, ei patru linii; două ecluze, una la noi, una la ei. Și fiecare avea în grijă până la jumătate, că era barajul deversor între ele… erau aproape simetrice.

Era un singur proiect însă îl făceam împreună, pentru că soluțuia care se aplica la noi se aplica și acolo, deci o făceam de comun acord. De exemplu, eu am fost membru în comisia româno-iugoslavă și am luat și o decorație acolo de la sârbi, , ceva în genul acesta. Îmi aduc aminte că a fost o ședință care s-a termimat la ora trei dimineața - începuse în ziua precedentă la ora patru. Și acolo profesorul Dorin Pavel a propus să nu se facă patru linii, să se facă cinci linii. Sârbii n-au fost de acord.

- De ce?

Cred că era o chestie de finațare, la noi se plătea de stat …

- Românii ar fi fost dispuși să mai plăteasca în plus, dar ei n-au fost de acord…

N-au fost de acord! Era o chestie de parale, fiecare cât putea, numai că lucrarea a fost… se știa de la început că este așa. Noi în șapte ani ne-am scos banii pe care i-am investit acolo! (...)

Deci această comisie mixtă făcea planuri și ne puneam de acord. Am făcut multe vizite, ei la noi, noi la ei, eu chiar am făcut o excursie de vreo lună de zile, Belgrad, Zagreb, Liubliana, Dubrovnik. La ei viața era mult mai liberă decât la noi, de exemplu, la deplasările în străinătate la noi trebuia să obții pașaportul, ei îl aveau în buzunar. Cheltuielie lor... aveam șapte dolari pe zi pentru masă și așa mai departe și trebuia să venim cu decontul pentru hotel, la sârbi era altfel: aveau vreo sută de dolari și făceau ce vroiau cu ei, nu îi mai întreba nimeni după aceea, îi primeau la plecare și asta era tot. Și erau și mai… cum să spun… mai occidentali, mai dezinvolți la conferințele internaționale. Iar acolo mi-au spus treaba următoare, că pe Belgrad erau patru unități cum erau la noi astea care distribuiau produsele alimentare și le vindeau. La ei cele patru trusturi lucrau pe tot Belgradul și erau în concurență și mi-au spus . La noi era pe sectoare.

- Când va întorceați de acolo erați pus să dați un raport?

Da.

- Și la securitate?

Nu la securitate. Se dădea acolo și mai departe nu mai știu ce se întâmpla.

-Doar un raport profesional…

Nu numai un raport profesional, cu cine te-ai întâlnit, ce-ai vorbit, și așa mai departe, toate chestiile astea...”

[Interviu realizat de Silvia Iliescu și Octavian Silivestru, 2009]Agenția RADOR - 16.05.2014 16:08