Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Savantul Solomon Marcus la 89 de ani: “M-am gândit să urmez calea curiozității mele personale...”

Savantul Solomon Marcus la 89 de ani:  “M-am gândit să urmez calea curiozității mele personale...”

Această cale l-a purtat pe matematicianul Solomon Marcus spre universalitate. A publicat peste 50 de volume în România – traduse în multe limbi din Europa – și mai mult de 400 de articole în reviste științifice românești și internaționale. Opera sa a fost citată de mii de autori. Domeniul principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica și lingvistica computațională. Dar a publicat numeroase volume și articole pe diferite alte subiecte: de poetică, de lingvistică, semiotică, filosofie, de istorie a științei, de educație.

Savantul s-a născut la 1 martie 1925 la Bacău, într-o familie de croitori. În 1944 după absolvirea liceului în orașul natal s-a înscris la Universitatea bucureșteană, la Facultatea de Matematică, unde a predat apoi ca profesor. Titlurile de doctor în matematică și doctor docent, precum și cel de membru al Academiei Române (din 1993) sunt o recunoaștere a activității de sale de o mare valoare, de cercetător și profesor.

“Mi-am susținut examenul de bacalaureat în septembrie 1944 și imediat după aceasta am venit la București pentru a mă înscrie la o facultate. După o scurtă vizită la diferite facultăți am decis să mă înscriu la Facultatea de Matematică. M-am înscris în ideea că voi sta un an, să vedem dacă îmi convine această facultate, urmând ca în cazul contrar să trec la altceva. În aceea vreme, și mai cu seamă dat fiind că era un moment imediat următor războiului nu aveam posibilitatea, așa cum există acum, de a mă edifica suficient prin lecturi, prin discuții cu diferite persoane asupra diferitelor perspective pe care le oferă diferitele universități, institute de învățământ superior, facultăți. Descoperisem matematica chiar în aceea vară 1944, în aceea vară fierbinte în care eu eram într-un oraș din Moldova și frontul era foarte aproape și m-am gândit că cel mai bine m-am gândit este să urmez calea curiozității mele personale pentru că în acel moment de haos era imposibil să-ți reprezinți ce perspectivă socială îți oferă o facultate sau alta. Și după un an de încercare la Facultatea de Matematică mi-am dat seama că această facultate nu numai că îmi convine, dar este o întâlnire fericită a vieții mele și eram foarte bucuros că am avut acest noroc de a-mi găsi atât de repede domeniul care m-a pasionat (...).

[Profesorul meu], Simion Stoilow avea să moară în 1961 pe treptele Comitetului Central a Partidului Comunist unde se ducea de fapt tot timpul să intervină contra a tot felul de nedreptăți: tineri asistenți dați afară din facultăți - au fost multe excluderi din corpul didactic în anii ’50 ! -, interzicerea deplasărilor în străinătate, oameni care nu erau să-și facă doctoratul; eu am fost una dintre victime, că mi-am susținut doctoratul, la noi s-a înființat atunci, se numea ,,aspirantură’’ după model sovietic, în 1953 și ne-am prezentat la matematică cinci persoane și am reușit toți probele științifice și cu toate astea după ce am reușit am primit o hârtie de la Ministerul Învățământului că nu am dreptul să urmez aspirantura în R.P.R, fără să se dea o motivație, era evident problema de dosar. Dar de ce nu au făcut asta de la început ? Că era metoda aceasta: hai să vedem poate cade oricum și nu mai e nevoie…

Dar examenul de admitere era cu Stoilow, cu mari matematicieni care nu se pretau la jocuri… în acel moment nu era decât doctoratul cu frecvență, deci deveneai un fel de bursier al statului. Abia în 1955 când s-a înființat și aspirantura fără frecvență, în care statul nu-ți mai plătea nimic, trebuia să-ți pregătești examenele și teza. Paralel cu aspirantura cu scoatere din producție, în care deveneai un fel de bursier al statului, te plătea ca să nu faci nimic altceva decât să te pregătești pentru teza de doctorat. În 1955 înființându-se și aspirantura fără scoatere din producție la care tu rămâneai în câmpul muncii și în timpul liber îți pregăteai examene, atunci am putut să mă înscriu. Dar eu încă dinainte, încă din ’53 și înainte, de fapt, lucram intens științific, publicam; și atunci anul ’55 m-a găsit cu teza gata făcută.

Așa se explică că la un an după aceea mi-am susținut teza. A trebuit doar să-mi dau examenele și examenele erau o problemă pentru că în afară de examenele de specialitate era un examen de socialism științific curent. Era, în anii aceia, examenul acela, era un examen înfricoșător ! Trebuia să conspectez nenumărate documente de partid și trebuia să răspunzi “cu litera” din acele documente. Și circulau, se vindeau, erau oameni care alcătuiseră fișe exact cu răspunsurile care trebuie date la fiecare întrebare și negociau, era un întreg comerț cu acele fișe pentru că multă lume era oprită de acest examen. Era și examen de limbă rusă, dar examenul acesta de socialism era absolut înfricoșător ! Mult mai târziu, de pildă în anii ’80, lucrurile astea au devenit o caricatură... tot sistemul de învățământ ideologic devenise o caricatură. Noi puteam discuta orice... Dar în anii ’50 și încă ’60, într-adevăr, trebuia să pierzi un timp imens să înveți toate acele elucubrații, toate discursurile lui Lenin, documentele de partid, discursurile lui Gheorghiu Dej, tot ce apărea în Scânteia, era ceva înfricoșător ! (...).

Am devenit asistent, în 1950 am devenit asistent la Institutul Politehnic, adus acolo de profesorul Nicolae Teodorescu, am fost asistent și la Nicolae Racliș. Un an mai târziu, în ’51, m-a chemat și profesorul Miron Nicolescu ca asistent al său, la catedra de analiză matematică la Universitatea din București (...).

În acea perioadă noi urmam cu sfințenie atitudinea Moscovei. Și s-a întâmplat că savanții adevărați de la Moscova au avut o idee foarte inspirată, de a separa aceste cercetări din domeniul lingvisticii, cum ar fi lingvistica-matematică, de a le separa de ramura umanistă a culturii la care lingvistica aparținea prin tradiție și de a le asocia de ramura științifică-tehnologică. Pentru că după perioada de condamnare a ciberneticii a urmat la Moscova, din partea Partidului Comunist o schimbare de atitudine în care era salutată evoluția tehnico-științifică. Deci, dintr-odată, revoluția tehnico-științifică devenea unul din țelurile societății comuniste... înfăptuirea societății tehnico-științifice.

Evident, Bucureștiul, după Moscova ! Și-a însușit, de asemenea, acest slogan. Dar în felul acesta s-a dat o dublă lovitură: s-a obținut nu numai acceptarea cercetărilor de lingvistică-matematică, era numită atunci lingvistică computațională... mă rog, erau asociate cu informatica, cu revoluția tehnico-științifică, traducerea automată... asta era ideea atunci, că trebuie să pregătim posibilitatea traducerii automate. Traducerea să nu mai fie făcută manual, ci cu mașina, dintr-o limbă în alta. Și problema era considerată crucială, pentru că rușii doreau să poată să traducă cât mai ușor din engleză în rusă, și americanii din rusă în engleză. Și în momentul în care s-a produs această schimbare de optică, pentru că știți că lingvistica era foarte... un teren foarte minat, în urma documentelor lui Stalin privind marxismul și lingvistica. Dar, dintr-o dată, lingvistica-matematică a scăpat din această vânătoare, trecând în ramura științifică-tehnologică.

Și eu am beneficiat de... am avut un mare noroc de a beneficia, pentru că, România imitând Moscova... imediat îmi aduc eu aminte că Moisil și Rosetti, în colaborare, deci un matematician și un lingvist, au militat pentru introducerea la noi a preocupărilor de lingvistică-matematică, au militat pentru crearea unui învățământ universitar de lingvistică-matematică, și am fost una din primele țări din lume în care s-a înfăptuit acest lucru, eu ca matematician și profesorul Emanuel Vasiliu de la Filologie ca lingvist. Și în felul acesta am demarat bine în acest domeniu, ni s-au înlesnit și anumite schimburi cu străinătatea, pentru că am putut să-mi trimit atunci... eu publicasem un manual de lingvistică-matematică la Universitatea din București, apăruse în 1963 la Editura Didactică, și ni s-a permis să trimitem aceste lucrări, le-am trimis în străinătate la diverse personalități care se ocupau de lucruri similare, și faptul este că imediat această carte a fost tradusă la Londra, la New York, Moscova, Paris, Praga etc. Deci, din acest punct de vedere, am avut un anumit noroc !”

[C845, 858, Arhiva de istorie orală a Societății de Radiodifuziune, interviu realizat de Silvia Iliescu, 10 noiembrie 1998]Agenția RADOR - 1.03.2014 10:10