Istorie Orală
RSS Istorie Orală

La 21 martie 1977 s-a stins din viață istoricul Andrei Oțetea - mărturii din Arhiva Radio România

La 21 martie 1977 s-a stins din viață istoricul Andrei Oțetea - mărturii din Arhiva Radio România

Istoric, academician, profesor, publicist, Andrei Oțetea a rămas în memoria posterității pentru contribuția sa la cunoașterea istoriei și culturii naționale și universale. S-a născut la 24 iulie 1894 în satul Sibiel din județul Sibiu, într-o familie de țărani. Nu avea să-și uite niciodată obârșia, care, așa cum avea să mărturisească mai târziu, a avut un rol decisiv în fundamentarea concepției sale de viață și în formarea vocației sale profesionale. Studiile le-a făcut la Liceul de Stat din Sibiu, apoi la Liceul “Andrei Șaguna” din Brașov, unde i-a avut colegi pe D. D. Roșca, Lucian Blaga și Nicolae Colan, viitorul mitropolit al Ardealului. În anul 1919 s-a numărat printre tinerii bursieri trimiși de ASTRA la studii universitare în Franța. A studiat la Sorbona limbile italiană și franceză și a urmat, în paralel, cursurile Școlii de Științe Politice.

Întors în țară, în 1927, Andrei Oțetea a fost numit la catedra de istorie universală modernă și contemporană a Universității din Iași al cărei rector a fost între anii 1935-1947. Din 1939 până în 1947, cu unele întreruperi, a fost și director al Teatrului Național din Iași. De la 1 februarie 1947 a devenit titular al catedrei de istorie universală la Universitatea din București și prorector, iar în anul următor a fost șeful catedrei de istorie universală, până în 1964.

Activitatea științifică a lui Andrei Oțetea s-a completat prin cercetările făcute ca specialist în istoria evului mediu și a epocii moderne universale la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” - pe care l-a și condus (1947-1948; 1956-1970) - și prin articolele publicate în prestigioasele reviste de istorie Studii și Revue Roumanie d'Histoire, editate de Academia Română. Și tot Academia Română a patronat editarea Tratatului de Istorie a României ale cărei volume II și III au avut ca redactor responsabil pe profesorul Andrei Oțetea, devenit în 1955 membru al prestigioasei instituții. Andrei Oțetea a fost de asemenea președinte al Comisiei Naționale pentru UNESCO, vicepreședinte al Academiei Latine din Paris și membru al Societății de Istorie modernă a Franței; a fost distins cu titlul de “Om de Știință Emerit”. Cărțile sale arată preocuparea pentru teme diverse: Francesco Guicciardini - viața publică și gândirea politică (1926); Contribuții la problema Orientului (1930); Renașterea și Reforma (1941); Tudor Vladimirescu (1945); Renașterea (1964)

Andrei Oțetea a murit la 21 martie 1977 la Paris și a fost înmormântat în satul natal, Sibiel, la 28 martie 1977.

În Arhiva de istorie orală a Societății de Radiodifuziune se află câteva mărturii despre Andrei Oțetea, amintiri ale unor studenți sau colegi ai săi, istorici deveniți ei înșiși, între timp, prestigioși.

Zoe Petre, studentă al lui Andrei Oțetea; istoric, profesor

Oțetea – cred că v-am mai istorisit, din poveștile tatii [istoricul Emil Condurachi] – îi refuzase înscrierea la doctorat lui Roller cu un subiect de grevă a muncitorilor din ’33 sau ceva de genul ăsta, spunându-i cu bună conștiință istorică că nu are încă acces la documente și deci nu poate să scrie numai pe... o teză de doctorat, zice, nu se face cu articole de ziar! Ori, asta i-a stârnit lui Roller o dușmănie la care n-a renunțat toată viața. După aceea a fost povestea cu manualul lui Oțetea din primul an de la pierderea Basarabiei...

Această întâmplare legată de doctoratul lui Roller se întâmpla înainte de război?

Da-da, la Iași!

...spre sfârșitul anilor ’30...

Nu mai știu să spun, nu știu dacă tata știa direct sau... că el era în raporturi bune cu famila Oțetea, dar nu foarte apropiate, niciodată nu au fost foarte apropiate (...).

În anii ’50, sub direcția lui Constantinescu-Iași, Institutul de Istorie avea o secție veche de istorie și arheologie, unde erau mai toți... Când Institutul de Istorie a a adus un nou suflu datorită lui Oțetea, antichitatea a fost trimisă unde îi era și locul, cu un muzeu, și atunci s-a înființat institutul...

[Arhiva de istorie orală a SRR, interviu realizat de Stan Stoica, 21.09.2011]

Eliza Campus, cercetător la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”

Andrei Oțetea a fost (...) șeful rezistenței din institut și din facultate. Andrei Oțetea a fost o personalitate cu adevărat demnă, o personalitate hotărâtă, un om sensibil la tot ce este adevăr și valoare reală, un om sensibil la prietenie și la o colaborare pe plan nu numai ideologic, ci și pe plan sentimental, de pildă între noi a fost… eu eram la ei în casă foarte des și între noi au fost legături sentimentale, în sensul [că] îmi povestea ce e cu fetele lui, cele două fete pe care le avea și le are și astăzi și toate problemele care se ridicau câteodată și la ei în casă, cu diferite greutăți ale timpului în care trăiam. Adică am avut cu el legături științifice, de colaborare efectivă în domeniul luptei și al rezistenței împotriva tuturor celor care căutau să ne apese și mai ales a consilierilor sovietici; am avut cu el o colaborare efectivă în domeniile de conducere a institutului și a catedrei de la facultate...

[Arhiva de istorie orală a SRR, interviu realizat de Silvia Iliescu, 25. 02. 1999]

Dan Berindei, cercetător la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”; academician

A venit profesorul Oțetea la institut. Ei, în momentul ăla totul s-a schimbat! La 1 octombrie ’55 m-am reîntors (...), a început o a doua viață a mea la institut (...), acuma, într-o cu totul altă atmosferă, trebuie să spun, și a fost marele merit al lui Andrei Oțetea, el a venit cu foarte multă seriozitate.

Andrei Oțetea era un istoric marxist încă dinainte de ’44 dar era un istoric, un istoric foarte onest, care, înainte de toate, își făcea meseria și pretindea a se face meseria. Nu accepta impostura, nu accepta improvizația ... și-n plus, era teribil de exigent la aspectele formale, ca să spun așa, la cum redactezi un text. Țin minte că m-a luat odată cu el la Căciulați, la casa de odihnă a Academiei și am lucrat pe un text al lui Maciu pentru Istoria poporului român. Maciu nu mă acceptase pe mine decât corector, sau cum vreți să-i spuneți, și-atuncea a fost un “gentleman agreement ” între el și Oțetea, a spus: “Dacă-l iei pe Berindei, sunt de acord !”

Și-atuncea am stat cu profesorul Oțetea câteva zile la Căciulați și ... Trebuie să spun că eu mă enervam și nu suportam ... totuși ... el avea o tipicărie și insista la un cuvânt, la un gerunziu - era marele dușman al gerunziilor! - mie mi se părea că nu erau lucruri esențiale dar totuși, trebuie să spun că eu am învățat foarte mult de la el în această direcție. Adică faptul că un text nu e suficient să fie corect, să fie documentat, să fie gândit, dar trebuie să aibă și o formă corespunzătoare și care să nu-ți atragă reproșuri. Școala asta, eu am făcut-o cu Oțetea! Eu nu l-am avut pe Oțetea profesor, el a venit la București în locul lui [Gheorghe] Brătianu, în fond, după ce eu nu mai eram de mulți ani în facultate. Și așa că am avut această experiență cu Oțetea, care trebuie să spun că mi-a rămas întipărită... După aceea am rămas în relații foarte bune cu el!

[Arhiva de istorie orală a SRR, interviu realizat de Silvia Iliescu, 21.04.1995]

Nicolae Fotino, jurist, istoric, secretar al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.)

Dorința mea ca secretar general al Tratatului [de Istorie a României], era să avem un stil [unitar] pe tot Tratatul și, în orice caz, în cadrul unui volum. Și atunci, m-am dus la redactorul responsabil al volumului care era academicianul Andrei Oțetea și i-am spus părerea mea, i-am arătat paginile lui Prodan și l-am convins pe Andrei Oțetea că nu e bine, că Prodan are o limbă mult prea “specială” și că trebuie vorbit cu el. Oțetea, care era un om pedant și foarte serios, a luat sarcina asta cu toată seriozitatea și a luat o pagină din Prodan și a rescris-o, adică a scris deasupra rândului, cam cum ar fi ... a tradus-o, ca să zic așa - și asta cu cerneală roșie, poate chiar nu toate frazele, dar multe! - și am pus într-un plic lucrul ăsta și l-am trimis la Cluj academicianului David Prodan.

Ca, după un timp, Andrei Oțetea să fie chemat la Academie de către președintele Academiei, care în vremea aceea era Athanase Joja și care l-a chemat la o conversație personală. Când a fost la el, președintele Joja i-a spus că a primit demisia din Academie a academicianului David Prodan. Invitîndu-l la el pe David Prodan și întrebîndu-l ce s-a întâmplat, David Prodan i-a spus că este evident că a fost o greșeală - cum s-a întâmplat, și e și firesc în Academie în vremurile astea de schimbări - au intrat și unii “nechemați”, printre care [și el], el n-a fost conștient de treaba asta, dar l-a trezit la realitate colegul lui, Andrei Oțetea, care i-a trimis o pagină dintr-o lucrare a lui, arătând cum ar trebui să arate într-o bună limbă românească; că el avea impresia că știe românește și că ... se credea chiar talentat la limba română. Ori, i-a atătat pagina lui Joja și i-a spus că nici în clasele primare nu a avut el atâtea observații pe o pagină! Și că, în consecință, ținând seama de cine este Andrei Oțetea, de ce om învățat este, nu se poate pune în discuție dreptatea lui Oțetea și deci concluzia care trebuie trasă este să stea el la Cluj și să-și vadă de treabă.

Și-atuncea Joja l-a rugat pe Oțetea să găsească o formulă și să liniștească lucrurile. Eu nu știu, sigur că Oțetea s-a întâlnit cu Prodan, au discutat, s-a discutat și prin secretarii volumului care erau persoane foarte apropiate lui Oțetea și în același timp apropiate și de academicianul Prodan, care erau Florin Constantiniu și Șerban Papacostea, în sfârșit Prodan a fost liniștit și lucrurile s-au reluat (...).

Discuția mare [între istoricii Tratatului] este când s-a făcut trecerea de la capitalism la socialism... Și deci Roller va insista că data este 1917, revoluția din octombrie care schimbă fața lumii. Oțetea și Barbu Câmpina vor fi dintre cei care se vor opune acestui lucru, spunând, sigur, 1917 este o dată într-adevăr fundamentală pentru istoria universală, în orice caz, pentru unele state; sigur, 1917 nu însemna nimic pentru Franța, de pildă, dar pentru Rusia sigur că înseamnă și poate și pentru alții. Dar pentru noi 1917 nu înseamnă absolut nimic ! Care a fost diferența între 1916 și 1918 ? Nimic ! Nu s-a schimbat... ar trebui să arătăm o schimbare de regim, de gândire - nu s-a schimbat nimic !

Oțetea vorbește la un moment dat - dar așa, ca o simplă ipoteză care nu i se pare serioasă - 1 decembrie 1918. Sigur că este o schimbare, spunea Oțetea, fiindcă e o altă Românie. Dar asta nu e o schimbare, noi am făcut o schimbare de la feudalism la capitalism ... nu s-a schimbat nimic în România, avem o Românie, dar ea nu se schimbă din punct de vedere al orânduirii, nu e nici o schimbare cu vechea Românie ! Dacă este vorba să facem o ... dată, asta este 23 august ’44, da, sigur, se schimbă ! (...) Asta poți să spui că s-a schimbat. “Deci, istoria contemporană a României începe la 23 august ’44, până atunci eu nu văd nici o schimbare !”...

Ei, aicea au fost discuții foarte violente, dar Roller este cel care nu cedează și deci noi vom face împărțirea [cronologică] și schimbăm [în Tratat] anul 1917, 1918, adică se leagă puțin revoluția din octombrie cu 1 Decembrie... Și vom avea această împărțire.

[Arhiva de istorie orală a SRR, interviu realizat de Silvia Iliescu, 8.03.1995]

Răzvan Theodorescu, student al lui Andrei Oțetea; istoric, academician

Am avut niște profesori extraordinari și am învățat foarte mult, evident citeam și cărți care erau interzise, bibliotecarele mai îmi dădeau pentru că eram singurul care citea, de pildă, cărți nemțești sau englezești. Și spun acest lucru pentru că, cu timpul, lucrurile s-au adunat, devenisem, evident, un fel de vedetă recunoscută ca atare și în jurul nostru, alături de profesorii străluciți, Emil Condurachi care a fost, cum spun eu, “zâna bună a vieții mele”, Ion Nestor cu care mi-am dat licența, Mihai Berza cu care mi-am dat doctoratul, Dionisie Pippidi, Ion Sacerdoțeanu, Ion Ionașcu, Damian Bogdan, era o pleiadă... efectiv ultima falangă din perioada interbelică, elevi ai lui Pârvan, ai lui Andrieșescu, Oțetea...

[Arhiva de istorie orală a SRR, interviu realizat de Octavian Silivestru, 2.05.2012]Agenția RADOR - 21.03.2014 15:09