Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Mărturii din arhiva radio: 98 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Trebici

Mărturii din arhiva radio: 98 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Trebici

Cunoscut demograf și sociolog, Vladimir Trebici a avut o carieră științifică remarcabilă, începută cu un Manual elementar de statistică industrială (1950) și continuată cu lucrări de mare importanță: Modelul cibernetic al forței de muncă (1974), Modele matematice în demografie (1976), Resursele umane ale Terrei (1981), Demografie și etnografie (1986), Populația Terrei. Demografie mondială (1991).

Acest cărturar bucovinean s-a născut la 28 februarie 1916, la Horecea Mănăstirii, la 3 km de Cernăuți. Pe când era copil a învățat ucraineană, germană și rusă, pentru că “altminteri nu exista comunicare” la Cernăuți. Studiile le-a făcut la școlile la care învățase și Mihai Eminescu: Școala Principală Moldovenească și Liceul “Aron Pumnul”. În 1934 s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie și la Facultatea de Drept pe care le-a absolvit patru ani mai târziu. A urmat apoi Școala de ofițeri de cavalerie de la Sibiu, care avea să-l „arunce” pe front încă din primele zile ale intrării României în război. S-a întors în țară în noiembrie 1946, după ce luptase la Odessa, la Cotul Donului și fusese prizonier într-un lagăr din Caucaz.

În anul 1948, specializat deja în statistică și demografie, a devenit profesor la Academia de Studii Economice la care 14 ani mai târziu avea să inițieze un curs de demografie intitulat Statistica populației. Cercetările le-a făcut în cadrul Institutului Central de Statistică, devenit apoi Direcția Generală de Statistică. Iar recensământul populației realizat în 1977, s-a făcut sub îndrumarea sa. Recunoscut în lume ca bun specialist, Vladimir Trebici a reprezentat România la Națiunile Unite și a condus mulți ani Secțiunea Demografică a O.N.U. În 1992 Academia Română avea să-i aducă încă o recunoaștere, alegându-l membru titular.

Demograful și sociologul Vladimir Trebici s-a stins din viață la București, la 13 februarie 1999.

Arhiva de istorie orală a Societății de Radiodifuziune păstrează interviuri pe care academicianul le acordase realizatorului Silvia Iliescu în 5 și 10 februarie 1997. Acestea sunt mărturii ale activității sale pasionate, mărturisiri despre trăirile și viața personală, precum și valoroase documente de istorie recentă a României.

“În ’33-‘34 eram student la Chimie, însă chimia pe vremea aceea, [se făcea] numai la facultate de științe, deci la Matematică, Fizică, Chimie, Științe naturale, Geografie; frecvența era obligatorie și la curs și la seminar, respectiv la laborator. Când s-a apropiat luna mai, mi-am dat seama că cu chimia eu nu pot să reușesc, pentru că nu am fost la nici o oră de laborator care era în fiecare zi de la 2 la 6. De ce anume ?! O particularitate care singulariza Universitatea din Cernăuți față de Universitatea din București, Iași, Cluj și așa mai departe consta în aceea că, în tradiția austriacă și mai largă germană, fiecare universitate avea Societăți studențești. Societate studențească unde îți petreceai mai mult timp decât la universitate - asta o evocă și profesorul Traian Brăileanu la care eu mai târziu mi-am dat licența și el spune: „Când mi-am luat bacalaureatul la Rădăuți și am venit la Cernăuți, m-am înscris la Societatea Academică `Junimea` și noi toată ziua acolo ne petreceam și mai puțin mergeam la cursuri”. Același lucru și eu. Numai că eu m-am înscris la o societate care cultiva tradițiile medievale după modelul german: băteam duel - astăzi când îi spui cuiva chestia asta are un sentiment foarte ciudat ! - purtam uniforme, chiar săbii la festivități, încât asta era viața noastră. Deci, mai importantă era viața la Societatea studențească, cu serate, cu cursuri obligatorii de dans aveam, cursuri obligatorii de maniere (...).

Când am văzut că se apropie examenele și eu nu aveam nici o oră de la laborator la chimie, imediat am avut inspirația ca să mă înscriu la altă facultate. Și atunci m-am înscris, ca să nu pierd anul, la Facultatea de Litere și Filosofie pe de o parte, iar pe de altă parte la Facultatea de Drept pe care le-am terminat până la sfârșit. M-am înscris, că asta era teoria: un viitor intelectual, ca să aibă posibilități mai mari de a fi angajat undeva la stat - că cei mai mulți mergeau la stat - e bine să aibă două licențe, un avantaj în plus. Dacă făceai Litere și Filosofie deveneai profesor de liceu și cei mai mulți asta și urmăreau. Cei care făceau Dreptul se îndreptau spre avocatură sau așa, dar foarte mulți funcționari de stat. De ce ? Asta e mentalitatea de pe vremuri pe care marele Ion Luca Caragiale a evocat-o, nu o dată: “Românul se naște bursier, trăiește ca funcționar și moare ca pensionar.” Cam asta era schema pe vremuri... (...)

La începuturile carierei mele ca statistician și ca demograf - deci mă refer 1948-49-50 - însăși statistica - care este disciplina cea mai cantitatică și, s-ar spune, cea mai exemplă față de ideologie - era concepută ca știință socială care se fundamentează științific pe materialismul istoric și pe economia politică marxist-leninistă. Dacă cineva are curiozitate ca să vadă cursurile mele vechi, de la Academia de Studii Economice, va afla cu oarecare surpriză și cu sentimentul neplăcut că primele lecții erau obiectul și metoda statisticii și fundamentarea ei pe materialismul istoric și economia politică marxist-leninistă. Mai mult decât atât, erau lecții întregi în care eram obligați ca să prezentăm contribuția lui Marx, Engels, Lenin și Stalin... Dar să știți că după aceea urmau “expunerea de metode”, “prezentarea de tabele”, cutare, când această injoncțiune nefericită era mult atenuată, fiindcă corelația se calculează după aceleași metode și-n orânduirea socialistă, ca și-n cea capitalistă etc., o serie dinamică - același lucru. Ori, această concepție a trebuit ca s-o prezentăm și în cadrul cursului de demografie, pe care l-am început mult mai târziu eu, când mi s-a încredințat acest curs în 1962. Și acolo trebuia să “vorbesc” : că demografia are caracter de clasă, că demografia burgheză falsifică etc, etc și numai demografia socialistă este cea care exprimă adevărul obiectiv și așa mai departe (...).Cursul pe care l-am ținut eu din ’62, câțiva ani de zile, s-a numit Statistica populației.

După o anumită perioadă am reușit să conving și conducerea Academiei de Studii Economice și Ministerul Invățământului că există o disciplină, o știință autonomă, care se numește “demografie”. În sociologie s-a spus multă vreme: “N-avem nevoie de o sociologie, câtă vreme avem materialismul istoric”. Și de-abia după ’65 încoace s-au pus lucrurile la punct, mai întâi în URSS, bineînțeles, după aceea și în România, recunoscându-se că sociologia nu este o disciplină tipic burgheză etc. și deci are drept la autonomie. Asta este o chestiune mai veche și încâlcită din istoria științei. (...).

Câtă vreme s-a crezut - prin 1955-56 - că femeia, ca să poată fi atrasă “în producție” - o altă expresie foarte sinistră - “să fie atrasă în câmpia muncii, cutare, ca factor...” etc., atunci s-au liberalizat avorturile, ca femeia să poată avea acces oricând la mijloace de planificare familială și să devină un factor important în producție. Și asta are o explicație istorică. Când însă natalitatea a început să scadă foarte rapid, pe baza unei noi opțiuni a femeii, a familiei, atunci s-au luat măsurile de îngrădire a avorturilor și a contracepției, fiind pedepsite, cum era și la noi, Decretul 770 care era foarte draconic în privința asta, de ce? Fiindcă în perspectivă scădea numărul populației. (...).

Ceea ce iarăși astăzi trebuie să se știe: datele statistice fiind culese, la sursa lor, la Oficiile de stare civilă, prelucrate pe județ până la nivelul macro-demografic, erau înregistrări grosso-modo corecte. Ele se depozitau la Direcția Centrală de Statistică, prelucrate acolo, dar interpretarea, asta este foarte important ! Imediat ce o cifră statistică era neconformă cu schema și cu veleitarismul regimului, era trecută la regim secret - asta, astăzi, lumea nu poate să înțeleagă - “mortalitatea a crescut mult - nu mai publicăm” ! Metoda cea mai simplă era asta: “Nu mai publicăm în Anuar, ca să nu știe publicul și nu comunicăm la Organizația Națiunilor Unite sau la Organizația Mondială a Sănătății”.... Când sinuciderile cresc, de pildă, așa mai departe... asta nu! Asta... strict secret ! Erau date statistice caracterizate “De uz intern” - asta era sintagma cea mai benignă, “de uz intern” - nu se publică, n-ai voie să folosești fără aprobare ! După aia intra “secret”, a doua era “strict secret” și mai erau “strict secret, de importanță republicană”.

Bănuiți, deci, cât de multe opreliști erau în folosirea și difuzarea datelor statistice. Ori, Anuarul Statistic pe vremuri avea o grosime, mă rog, de 700-800 de pagini, iar în ultimii ani ai lui Ceaușescu, dacă avea 100 și ceva de pagini ! Totul era transformat în procente, unde nu poți să spui mare lucru, dacă nu cunoști baza la care se face referire. Și, mai mult decât atât, cifre întregi au fost trecute “la secret”. Eu însumi, dacă mergeam în străinătate, la congrese, simpozioane etc., cu comunicări, trebuia să fiu foarte prudent cu datele pe care le prezentam acolo. Uneori aveam date care, deși erau “secrete” le-am și folosit, mă rog, la un simpozion la Paris. Am produs multe informații statistice, pentru care după aceea am fost... “De unde am eu cifrele? Cine mi-a dat voie ca să...?!” N-am pățit nimic și nu vreau să fac acuma pe martirul... dar am avut neplăceri pe chestia asta (...).

Am fost dat afară [de la Institutul de Statistică] la 15 iulie 1951, care este ziua Sfântului Vladimir. Manea Mănescu, care era de câteva luni director general la Direcția Centrală de Statistică, înlocuindu-l pe viitorul academician Gheorghe Mihoc care era prea moale, prea binevoitor, prea împăciuitorist. Și partidul l-a numit în fruntea acestei instituții pe un tip revoluționar. Și-ntr-adevăr, a venit el [Manea Mănescu], a dat mai întâi jumate din funcționarii vechi, i-a dat afară. Pe mine m-a reținut, spunea că are nevoie de mine, încredere și cutare, dar până la sfârșit m-a dat afară. Tot el, peste doi ani m-a rechemat. Dar am fost probabil singurul care am fost rechemat la Direcția Centrală de Statistică și asta nu fiindcă eram o valoare nemaipomenită, dar până la acea dată eu tradusesem în limba română câteva manuale de statistică sovietice. Și atunci eram în posesia acestei calități, care îmi crea o situație oarecum de monopol față de ceilalți.

Tot în ’51 am fost dat afară și de la Academia de Studii Economice, care se chema atunci “ISEP-V.I.Lenin”. Dar în ’53 am revenit așa, mai modest, mai cutare, încât asta a fost istoria...”

[Arhiva de istorie orală a Radiodifuziunii, interviu realizat de Silvia Iliescu, 10 februarie 1997]Agenția RADOR - 27.02.2014 19:44