Istorie Orală
RSS Istorie Orală

`CUM L-AM CUNOSCUT PE TOVARĂȘUL LENIN` - Mărturiile a doi voluntari români care au luat parte la Revoluția rusă

ISTORIA REVOLUȚIEI RUSE

Revoluția rusă a fost o succesiune de evenimente începând cu februarie 1917, continuând cu lovitura de stat din noiembrie și apoi cu războiul civil. Sfârșitul ei, în 1922, a avut ca rezultat crearea Uniunii Sovietice, unul dintre polii puterii politice mondiale.

COLAJ VIDEO REVOLUȚIA RUSĂ

COLAJ VIDEO REVOLUȚIA RUSĂ

Revoluția din 23 februarie 1917 a început la Petrograd într-un mod spontan, ca protest al sutelor de muncitori care se aflau la coadă pentru mâncare. Acestora li s-au alăturat și femeile muncitoare care protestau împotriva raționalizării alimentare. Ignorând amploarea manifestației, țarul Nicolae al II-lea a ordonat șefului garnizoanei militare din Petrograd împrăștierea manifestanților. Treptat, numeroși soldați s-au alăturat protestatarilor așa încât, patru zile mai târziu, devenind o forță, au solicitat abdicarea țarului.

***

După abdicarea țarului Nicolae al II-lea (2 martie 1917), conducerea țării s-a împărțit între Guvernul Provizoriu format din o parte a membrilor Parlamentului și Sovietul Deputaților, Muncitorilor și Soldaților din Petrograd (Sovietul din Petrograd). De existența celor doi poli de putere avea să beneficieze Vladimir Ilici Ulianov - “Lenin”, un personaj care a apărut brusc în Rusia, la începutul lui 1917, ca reprezentant al bolșevicilor, aripa dură. Pornind de la “tezele din aprilie” ale lui Lenin, bolșevicii doreau ieșirea imediată din război (chiar cu pierderi teritoriale!) și declanșarea unei revoluții care să inaugureze noua societate comunistă.

FEBRUARIE 1917 – ABDICAREA TARULUI NICOLAE II

ISTORIA REVOLUȚIEI

***

Ascensiunea bolșevicilor a fost favorizată de repetatele eșecuri ale guvernului, mai ales în ceea ce privește ieșirea Rusiei din război și împroprietărirea țăranilor. Ca tactică, Lenin a încercat mobilizarea maselor împotriva Guvernului Provizoriu. Pe fondul luptelor interne, bolșevicii au reusit să se înarmeze, primind acces la o parte din dotările armatei. Lenin dorea ca lovitura de stat să fie realizată înainte ca Adunarea Constituantă să stabilească forma de guvernamânt a Rusiei. De aceea, la începutul lui noiembrie „Comitetul Revoluționar Militar” condus de Lev Troțki a preluat comanda garnizoanei din Petrograd.

***

IUNIE 1917

La 7 noiembrie 1917, grupări militare bolșevice au înlăturat de la putere guvernul provizoriu, aproape fără vărsare de sânge. Garzile roșii au preluat controlul principalelor puncte din capitală, întâmpinând o slabă opozitie. În noaptea de 6/7 noiembrie a fost ocupat Palatul de Iarna care era apărat de o gardă redusă, formată mai ales din elevii unei școli militare. Acțiunea a întâmpinat o rezistență minimă, majoritatea locuitorilor orașului aflând despre evenimente abia a doua zi, din ziar.

Alegerile pentru Adunarea Constituantă au avut loc în noiembrie 1917. Au fost câstigate de socialiștii revoluționari care au obținut 380 de locuri, în timp ce bolșevicii au obtinut numai 168 de locuri, pierzând clar alegerile. Cu toate acestea, ei nu au vrut să respecte rezultatul alegerilor, așa încât pe 5/18 ianuarie 1918, sub conducerea lui Lenin, au dizolvat cu forța Adunarea Constituțională. Acest act a fost una din cauzele care au condus izbucnirea războiul civil dintre bolsevici pe de-o parte, și „rusii albi” (socialiști, menșevici și tariști) pe de cealaltă parte.

***

În 1918, regimul bolșevic s-a confruntat cu opozitia țăranilor, cu scăderea în popularitate ca urmare a semnării pacii care adusese cele mai mari pierderi teritoriale din istoria Rusiei, cu amenințarea militară a foștilor generali ai armatei ruse care controlau vaste teritorii.

Cum a fost posibila victoria asupra generalilor? Abilitatea organizatorica a lui Troțki care înființase Armata Roșie, lipsa de coordonare a generalilor în acțiunile lor, dorința acestora de a acționa pe cont propriu, atitudinea la fel de despotica fata de populație care, grație propagandei bolșevice, îi percepea ca exponenți ai forțelor străine ce urmareau lichidarea “reformei” agrare. Succesul bolșevicilor a dus la acapararea puterii de un singur partid, partidul comunist, și la înființarea Uniunii Sovietice în 1922.

1919 – VOLUNTARI BRITANICI, GĂRZILE ALBE

La evenimentele petrecute în Rusia în 1917 – 1918 au participat și români. Unii, socialiști, au trecut în Rusia și s-au alăturat gărzilor bolșevice. Alții au fost prizonieri de război, surprinși de evenimente în diferite lagăre. Cei mai mulți s-au costituit în unități militare care au încercat să-și croiască drum spre țară. Cei aflați în lagăre de prizonieri în Siberia au mers de-a lungul caii ferate transsiberiene spre Vladivostok, de unde cu greu au reușit să ajungă acasă. Dar au fost și prizonieri români care s-au înrolat voluntari în unități ale Armatei Roșii.

***

ZAMFIR ENACHE și ANATOL CREȚIANU s-au aflat printre sutele de voluntari români care au luat parte la Revoluția din octombrie și apoi la războiul civil. Mărturiile lor au fost înregistrate în 1967 de Radio Cluj.

ZAMFIR ENACHE, șofer pe autoblindate, participant la războiul civil între 1918 - 1922: La începutul anului 1918, împreună cu alți șoferi, am fost la Moscova unde am urmat școala de autoblinadate. Apoi am fost repartizați la Eșalonul 31 de autoblinadate cu care am luat parte la toate luptele de la începutul anului 1918 și până în iarna anului 1922.

Eu am fost numit conducător pe o mașină autoblinadată folosită în special în luptele de stradă. În vara anului 1918 am participat la înfrângerea acțiunilor contrarevoluționare la Iaroslav. În iunie 1918 unități ale Armatei Roșii sprijinite de patru autoblindate, dintre care una condusă de mine, au lichidat în câteva ore unele acțiuni contrarevoluționare din oraș. Ulterior, două dintre mașini, dintre care și a mea, se găseau de gardă la Kremlin. Pe când eram de gardă, observ că la intrare se oprește o mașină din care coboară un om modest îmbrăcat, sprinten la mers, cu ochi vii și neobișnuit de inteligenți. Toată lumea îl saluta cu un deosebit respect, el răspunzând tuturor cu multă amabilitate. Abia după ce a pătruns în Kremlin, mi s-a spus că a fost Lenin. Aceasta a fost prima împrejurare din viața mea când mi-a fost dat să-l văd pe Vladimir Ilici.

Abia peste un an l-am mai revăzut la Uzinele de reparat locomotive din Moscova. Lenin a venit aici și le-a vorbit muncitorilor, îmbărbătându-i în ajunul unor lupte deosebit de grele ce le așteptau. De îndată ce a apărut Lenin, oamenii l-au întâmpinat cu ovații și urale nesfârșite. La primul semn, la primul cuvânt a lui Lenin s-a făcut tăcere. Lenin știa să capteze atenția maselor. În timp ce vorbea el, nu se auzea nici o șoaptă, toată lumea era numai ochi și urechi. Atunci ne-a comunicat Lenin că dușmanul se apropie de Moscova - era vorba de [generalul Anton Ivanovici] Denikin - că este puternic, bine organizat și bine echipat. Așa că trebuie să fie întrebuințate toate mijloacele, adunate toate forțele spre a-l zdobi. Claritatea cu care Lenin analiza sitația, faptul că nu subaprecia forțele dușmanului, felul său deschis, deosebit de sincer de a vorbi despre pericolul ce amenință puterea sovietică, despre primejduirea revoluției și în același timp încrederea sa nețărmuită în forțele maselor populare și în victoria cauzei proletariatului, a avut o mare forță de îmbărbătare. Lenin spunea că lupta sub lozinca „Totul pentru victorie!” Să fie pentru moment singura preocupare a oricărui muncitor pentru cauza revoluției. După câteva zile a început marea contraofensivă a Armatei Roșii, la care a luat parte și Unitatea 31 autoblinadate în rândurile căreia eram și eu. După lupte foarte grele, în mai puțin de patru luni armata gardiștilor albi a fost zdrobită. Nu voi uita niciodată ziua în care ne-am întors victorioși din luptele de la Iaroslav. Primirea ni s-a făcut de către comandantul militar al regiunii Moscova, care ne-a vorbit și mulțumit în numele lui Vladimir Ilici.

Pe marele Lenin l-am mai văzut prin 1921, tot la Moscova, și tot la o adunare. Lenin ne-a spus atunci că războiul civil este aprape terminat, că bolșevicii au dat dovadă de bărbăție și eroism, că dușmanul a fost peste tot zdrobit și revoluția a învins.

[R650. Arhiva de istorie orală – Radio România]

ANATOL CREȚIANU, militant socialist:

După revoluția din februarie 1917 am hotărât împreună cu încă trei tovarăși să trecem în Rusia. (…) Mă aflam la Moscova. Aici, m-am dus la doctorul Cristian Racovski, cunoscut din activitatea revoluționară desfășurată în România, care mi-a spus: „Avem o problemă importantă de rezolvat. Să-mi spui dumneata, dacă poți să-mi găsești pe cineva care să ducă la îndeplinire o misiune grea.” Am stat, m-am gândit. „Câți oameni îți trebuie?” l-am întrebat. „Doi.” „Eu unul, mă duc.” „Bine! Dar, caută încă unul.” M-am dus la hotel unde stăteam, și l-am întrebat pe Dumitrescu Ioniță, căruia noi îi ziceam „Dobre” dacă vrea să meargă. „Se poate? Sigur că merg...”

A doua zi plecăm la Kremlin.

Am intrat într-o sală, și după câteva clipe a apărul Lenin, pe care noi îl mai văzusem la mitingul de la 1 mai 1918 la Moscova. Vine, vioi cum era întotdeauna, ne strânge mâna mie și tov. Dobre și ne spune ce avem de făcut: „Vă duceți într-o misiune grea, o să plecați la Feodosia.” Am primit hârtiile de care aveam nevoie și am plecat. Drumul nostru a durat vreo opt – nouă zile. Am ajuns cu greu la Feodosia. Ne-am prezentat Sovietului local, de la care am primit un plic sigilat și o sumă foarte mare de bani în bancnote, câteva sute de milioane. Banii erau în coli mari, netăiate. Ne-am înfășurat cu ei și ne-am îmbarcat. Fiindcă suma era mare, deveniserăm voluminoși. După nouă zile de călătorie pline de primejdii, cu riscuri mari, ne-am înapoiat la Moscova, și ne-am prezentat doctorului Cristian Racovski. I-am predat banii și plicul, după care ne-am dus din nou la Kremlin. Când Lenin a intrat pe ușă, am băgat de seamă că se bucura să ne vadă. Ne-a întrebat cum am îndeplinit misiunea și care e situația prin părțile Feodosiei. I-a povestit tot ce s-a întâmplat pe drum și tot ce am văzut pe acolo. Lenin ne-a ascultat, ne-a felicitat, a vorbit cu noi despre importanța misiunii pe care am îndeplinit-o. Înainte de a ne despărți, ne-a întrebat dacă am făcut baie, unde dormim. I-am spus că avem unde dormi, că avem schimburi, echipament. „Dar unde mâncați?” „Mâncăm în oraș.” Lenin a chemat un tovarăș și l-a delegat să aibă grijă de noi. Așa l-am cunoscut noi pe Lenin...

[R650. Arhiva de istorie orală – Radio România]Agenția RADOR - 7.11.2013 10:02