Istorie Orală
RSS Istorie Orală

Tudor Arghezi despre Mihai Eminescu - înregistrare-document din arhiva Radio România

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO - Tudor Arghezi despre Mihai Eminescu

Tudor Arghezi despre Mihai Eminescu  - înregistrare-document din arhiva Radio România

124 de ani de la dispariția lui Mihai Eminescu, „cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc” (George Călinescu)

Prima poezie a scris-o la moartea fostului său profesor de la Cernăuți, Aron Pumnul (1866) și a fost publicată într-o broșură ocazională, numită 'Lăcrămioarele învățăceilor de la Cernăuți', în 1866. Apoi, alte poezii au fost publicate în 'Familia', revista lui I. Vulcan.

Numai o mică parte din opera lui Eminescu a fost publicată în timpul vieții poetului, cea mai mare parte a creației sale a rămas în manuscris. 46 volume având 14.000 file au fost predate de Titu Maiorescu Bibliotecii Academiei Române, în ședința din 25 ianuarie 1902.

De-abia după 15 iunie 1889, când Mihai Eminescu s-a stins din viață, oameni de cultură s-au preocupat de adunarea și publicarea operei sale. Astfel, în 1890 V.G. Morțun a editat un volum de proză și de versuri, apoi, în 1891, Gr. Păucescu, care fusese o vreme director al ziarului 'Timpul' a adunat într-un volum articolele politice apărute în acest ziar. Manuscrisele aflate deja la Biblioteca Academiei Române au fost folosite de Perpessicius pentru ediția critică din 1939, de la Editura Fundațiilor Regale „Regele Carol al II-lea”.

Criticul literar care le-a pus într-o lumină cu totul specială a fost George Călinescu, cel care va recompune imaginea întregii opere eminesciene în magistrala monografie 'Opera lui Mihai Eminescu', un studiu în patru volume editat în perioada 1934–1936.

Preocupare pentru opera eminesciană au avut de-a lungul timpului poeți, eseiști și critici literari: Ion Negoițescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Petru Creția, Tudor Vianu, Dumitru Caracostea și mulți alții.

La aniversarea a 105 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, scriitorul Tudor Arghezi a rostit câteva cuvinte, frumos meșteșugite, în fața microfonului Radiodifuziunii. Astăzi înregistrarea se păstrează în Arhiva de Istorie orală - Radio România ca un document de o mare valoare documentară și literară:

“A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă: nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere pe ceilalți. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harfă și să legene din depărtare delicata lui singurăte ca slavă. Într-un fel, Eminescu e sfântul prea curat al versului românesc. Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile lui trec peste noi, sus, și peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal, asta o știe oricine citește. Cu părere de rău că lacătul limbilor nu poate să fi descuiat cu cheile străine, poezia apaține limbii mai bine decât proza. Sufletul secret al limbii, jocul de irizări din interiorul ei face vocabulele neputincioase, muntele începe de jur împrejur și nu are poteci. Unde nu te poți urca, te uiți și te mulțumești cu câteva imagini vaporoase. Dacă aș râvni să agăț de constelația lui Eminescu o lumină, ar fi o neinchipuită îndrăzneală: constelația fuge mereu, se depărtează, cine ar putea să o ajungă? Aș fi încercat un portret de aspecte, dar cum s-ar putea reda portretul umbrei și al timpului neistrăvit? Câteva refexe, e tot ce se poate aduna pe oglinda unei lentile. Slovele de față sunt numai o laudă de seară...”

R465 / Arhiva de Istorie orală – Radio România; Înregistrare realizată în 1955]Agenția RADOR - 15.06.2013 11:36