Istorie Orală
RSS Istorie Orală

`Soarta este scuza celor slabi și opera celor tari` - Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu, AUDIO: Discurs în Parlamentul României

Nicoale Titulescu, AUDIO: Discurs la Liga Națiunilor

titulescu
Nicolae Titulescu, diplomat, om politic, de câteva ori ministru, președinte al Ligii Națiunilor, s-a născut la Craiova, la 4 martie 1882. După terminarea Liceului „Carol I” din Craiova în 1900, și-a continuat studiile la Paris unde a obținut doctoratul în drept, cu teza Essai sur une théorie des droits éventuels. Întors în țară, atras de viața politică românească, s-a înscris în Partidului Conservator Democrat condus de Take Ionescu (1912).

Câțiva ani mai târziu, în 1917, a fost numit ministul Finațelor în guvernul Ion I.C. Bratianu, iar în vara următoare a înființat la Paris Comitetul Național Român, împreună cu alte personalități politice și culturale: Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille. Scopul era acela de a propaga în opinia publică internațională dreptul poporului român la unitatea națională care avea să se realizeze la 1 Decembrie 1918.

După formarea României Mari, începând cu anul 1921 Nicolae Titulescu a funcționat ca delegat permanent la Liga Națiunilor de la Geneva, fiind ales președinte al acesteia de două ori, în 1930 și 1931. În această calitate a militat permanent împotriva revizionismului din Europa și pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace încheiate la sfârșitul primului război mondial. Între anii 1928 – 1936 Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori ministrul Afacerilor Străine. Cercurile politice românești i-au reproșat apropierea nepotrivită de ministrul de Externe al URSS, Maxim Litvinov, ca și o prea mare încredere în liderii bolșevici. În 1936 regele Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta interne și externe, l-a îndepărtat din toate funcțiile oficiale, obligându-l să părăsească țara.

Stabilit la început în Elveția apoi în Franța, Nicolae Titulescu a propagat prin prin conferințe și articole în presă ideea necesității menținerii păcii, deoarece anticipa pericolul unui nou război. ,,Socotelile noastre cu viitorul sunt simple. Lui îi putem spune: "Așa te-am întrezărit, așa am înțeles să te servim; așteptăm să te realizezi ca să vedem dacă ți-am fost slujitori buni sau răi".” Aceste cuvinte ale diplomatului român exprimă sinteza ideilor sale politice.

Nicolae Titulescu a murit la 17 martie 1941, la Cannes sau, potrivit altor surse, la Souvrettes, în Elveția.

În Arhiva de Istorie orală – Radio România se află o mărturie de o mare valoare documentară și sentimentală, aceea a juristului Alexandru Danielopol (1916 – 2009), un apropiat și admirator al lui Nicolae Titulescu.

“Din copilăria mea l-am cunoscut pe Niculae Titulescu, era unul din cei mai buni prieteni ai tatălui meu, profesorul-doctor Daniel Danielopol. Când tatăl meu m-a trimis în Franța, la colegiul iezuit, corespondentul meu din străinătate a fost Niculae Titulescu. Și, în felul acesta, mi-am petrecut vacanțele de Hotel de Belle de la Geneva, reședința permanentă a lui Nicolae Titulescu, pe timpul activității sale la Societatea Națiunilor. Acolo am avut prilejul să-i cunosc pe Beneș, reprezentantul Cehoslovaciei la Societatea Națiunilor, și pe Maxim Litvinov, reprezentantul Uniunii Sovietice, pe care Titulescu îl frecventa aproape zilnic, cât timp acesta se afla la Geneva.

De atunci știam că scopul urmărit de Titulescu era păstrarea României Mari în granițele sale dobândite prin tratatele din 1919-1920. Singura provincie care avea o situație neclară [din punct de vedere al dreptului internațional] era Basarabia. Este cunoscut că basarabenii au hotărât în 1918 să se despartă de Rusia, și să se alipească pământului românesc. De aceea, delegația română în frunte cu Ionel Brătianu a obținut de la marile puteri recunoașterea aceastei alipiri. În acest sens s-a încheiat Tratatul de la Paris, din 1920, semnat de cele cinci mari puteri învingătoare, numai Japonia nu a ratificat tratatul niciodată, și aceasta din cauza unor tratative pe care le-a dus cu Uniunea Sovietică, în special în domeniul economic. Astfel, Tratatul de la Paris, din 1920, devenise un tratat fără realizarea sa deplină, în formele juridice necesare. De aceea, Uniunea Sovietică declara sus și tare peste tot, în tot timpul perioadei dintre cele două războaie, că Basarabia, nefiind recunoscută ca un teritoriu românesc, nefiind cu toate formele juridice îndeplinite, rămâne din punct de vedere juridic un teritoriu al Uniunii Sovietice, anexat samavolnic de România, fără nici o bază de drept internațional, iar granița de pe Nistru, impusă de România, este considerată nulă pentru Uniunea Sovietică, nefiind o graniță legală.

În toată această perioadă Niculae Titulescu a activat în cadrul Societății Națiunilor și eforturile lui s-au orientat pentru obținerea unor forme juridice care să dea Basarabiei consacrarea pe plan internațional ca pământ românesc. Iată câteva exemple: într-o anumită perioadă Uniunea Sovietică dorea să înființeze un consulat URSS la Tighina. Nicolae Titulescu a intervenit puternic pe lângă guvernul român ca să se accepte imediat această propunere sovietică. Scandal la București, evident! Titulescu este considerat comunist, sovietofil, antiromân. Titulescu răspunde atunci în Parlament: ,,Ați mai văzut dumneavoastră un stat să înființeze un consulat în propria lui țară”? - un consulat rusesc în Basarabia însemna implicit că sovieticii considerau Basarabia în afara Uniunii Sovietice! Și argumentul avea valoare juridică. Mai departe: când Uniunea Sovietică își depune canidatura să intre cu drepturi depline în Societatea Națiunilor, Titulescu, alături de Beneș și susținut în Franța, intervine hotărât pentru primirea Uniunii Sovietice. De ce?! Conform statutului Societății Națiunilor, un stat nu poate fi primit în cadrul Societății Națiunilor decât după ce și-a definit granițele, iar Uniunea Sovietică și-a definit granițele, la vest, la Nistru. Basarabia, deci, este în afara acestor granițe!..

Titulescu l-a sprijinit pe Eduard Beneș, președintele Cehoslovaciei, pentru crearea unei linii aeriene internaționale Praga-Chișinău-Kiev-Moscova, deoarece, conform Convenției Aeriene ce se încheia, avioanele erau obligate la trecerea granițelor să semnaleze prezența lor, iar granița respectivă, pentru România, era Nistrul. Sovieticii, la încheierea acestei Convenții Aeriene, recunoșteau implicit că Basarabia se află în afara granițelor URSS!

În încheierea faimosului Tratat pentru definirea agresorului, unde URSS era parte semnatară, existau dispozițiuni asemănătoare, că din punct de vedere juridic Basarabia nu era considerată a face parte din teritoriul sovietic.

Și mai sunt și alte exemple. Ele pot constitui un volum ce ar merita să fie scris, în amintirea muncii titanice pe care Titulescu a depus-o pentru afirmarea internațională a Basarabiei, ca pământ românesc. Titulescu însă urmărea să obțină de la Uniunea Sovietică și o confirmare scrisă și definitivă despre Basarabia. De aci și frecventarea continuă și marea amiciție pe care Titulescu a reușit să o stabilească cu Maxim Litvinov, reprezentantul URSS la Societatea Națiunilor.

Cunosc, de la Nicolae Titulescu direct, cât și de la tatăl meu, profesorul Daniel Danielopol și de la Savel Rădulescu, cel mai apropiat colaborator al lui Titulescu, etapele pe care marele diplomat Titulescu le-a făcut în străduințele sale de a-l convinge pe Litvinov [de problema Basarabiei]. Într-o zi - o știu de la Savel Rădulescu - Titulescu s-a precipitat în cameră la Savel și aproape a urlat de fericire: ,,Ascultă, Savel! Mi-a telefonat Litvinov! Are documente care permit o posibilă recunoaștere de către sovietici a Basarabiei ca pământ românesc! I-am propus să ne întâlnim, cât mai repede, la Geneva. A refuzat Geneva și a propus Talloires, pentru ca disuțiile să se petreacă în afara teritoriului elvețian.” Talloires este o mică localitate din Franța, aproape de granița elvețiană; aceasta se petrecea în 1937. Întrevederea a avut loc, într-adevăr, la Talloires, în cea mai mare confidențialitate. Titulescu a luat cu el doar două persoane: pe Gigi Anastasiu, secretarul lui și confidentul tuturor problemelor sale politice, și pe Savel Rădulescu, prietenul și colaboatorul său cel mai iubit. Întrevederea a ținut șase ore. Litvinov a scos din geantă numeroase documente, procese-verbale, note, de la diferitele întrevederi ce le avusese la Moscova cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Uniunea Sovietică era dispusă să recunoască Tratatul de la Paris, din 1920, fără a mai avea pretenții asupra Basarabiei, cu condiția însă ca România să accepte o alianță cu URSS împotriva Germaniei, pe timp îndelungat, ca un complement al tratatului franco-sovietic din 1935. Multe din documentele aduse de Litvinov au fost încredințate lui Nicolae Titulescu pentru a fi susținătorul propunerii sovietice în România, problema Basarabiei rezolvându-se cu încheierea acestei alianțe.

Documentele au fost toate strânse de Savel Rădulescu, iar la Geneva au fost reexaminate în vederea întocmirii unui raport către regele Carol al II-lea, pentru a-l convinge să fie de partea acestei alianțe. La întocmirea proiectului de raport, atât Savel Rădulescu, cât și Gigi Anastasiu, și-au prezentat comentariile scrise, Titulescu adnotând numai ce i se părea important. Adnotările lui Savel Rădulescu și ale lui Gigi Anastasiu le-am văzut, mulți ani mai târziu, la Savel acasă, la București, în Aleea Zorilor, atunci când l-am ajutat să creeze arhiva Titulescu cu documentele ce le avea asupra lui.

La 29 august 1937, din ordinul lui Carol al II-lea, guvernul în care Titulescu figura ca ministru de Externe și reprezentant al României la Societatea Națiunilor, a căzut. Titulescu a fost înlocuit cu Victor Antonescu. Imediat Titulescu și-a pregătit câteva valize unde a așezat documente politice privind activitățile sale în favoarea României - discursuri, unele carnete cu adnotări zilnice. Aceste adnotări însă erau făcute cu prescurtări și semne greu de înțeles pentru cititorii străini, și numai câțiva colaboratori apropiați le puteau desluși. Alte carnete se aflau la Londra, în seiful pe care-l avea în capitala Angliei, și care conțineau adnotări privitoare la activitatea pe care o avusese la Societatea Națiunilor, din perioada 1933-1936.

Valizele odată făcute, erau cinci la număr, au fost încredințate lui Savel Rădulescu, ca să le ia cu el în țară. Savel Rădulescu a refuzat însă să ia aceste valize, de teama ca ele să nu fie confiscate la granița României, din ordinul Regelui Carol al II-lea. Astfel, cele cinci valize au rămas la Titulescu. Istoricul Jacques Delarue spune că după război în mâinile doamnei Tiulescu nu au ajuns decât patru valize, conținând discursuri, note, și peste 180 de agende ale vieții sale politice, dintre 1923 și 1933. Toate aceste documente se găsesc astăzi depozitate, prin intermediul istoricului Delarue, la secția românească a Institutului Hoover a Universității Stanford din Statele Unite. Lipsea a cincea valiză...

Cele de mai sus, le știu de la Savel Rădulescu, a cărei prietenie pentru mine era cunoscută de toată lumea. După război, l-am văzut pe Savel Rădulescu aproape zilnic la domiciliul său din Aleea Zorilor, unde începuse să plaseze arhiva Titulescu, pe care marele diplomat i-o lăsase în întregime prin testamentul său. Savel Radulescu însă a fost arestat de Securitatea română, iar toate aceste documente i-au fost confiscate. Acestea se pare că s-ar afla la Arhivele Statului, unde ar exista un fond, așa numit „Savel Rădulescu”. Savel Rădulescu m-a rugat ca în cazul în care aș putea ieși din țară, să trec pe la Londra, să dau de carnetele pe care le avea Titulescu, în seiful lui. M-a rugat, de asemenea, să deslușesc ceea ce conțin aceste carnete, și pe baza lor să scriu despre Nicolae Titulescu, subliniind eforturile permanente și stăruitoare pe care acesta le-a depus în interesul țării...”

[C 144/ Arhiva de Istorie orală – Radio România; înregistare realizată de Alexandru Danielopol, Paris, 17.10.1978]Agenția RADOR - 4.03.2014 10:15