Istorie Orală
RSS Istorie Orală

137 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși

Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința formei pure (Henry Moore)

Figură centrală în mișcarea artistică modernă, unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX, Constantin Brâncuși s-a născut în data de 19 februarie 1876 în localitatea Hobița, Gorj, într-o familie de țărani. Copilăria sa a fost marcată de dese plecări de acasă și de ani lungi de ucenicie în ateliere, prăvălii și birturi.

brancusi
În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, și-a facut cunoscută îndemânarea construind o vioară din materiale aflate în prăvălie. Găsind că ar fi bine să i se dezvolte aceste abilități, el a fost îndrumat către Școala de Arte și Meserii din Craiova, unde a fost admis în secția de sculptură în lemn (1895 - 1897). În septembrie 1898, Brâncuși s-a înscris la Școala Națională de Arte Frumoase din București, iar doi ani mai târziu, cu ajutorul doctorului Dimitrie Gerota, a realizat Ecorșeu, un studiu al corpului omenesc, lucrare care a primit o medalie de bronz. Precizia detaliilor a făcut ca Ecorșeul să fie folosit în școlile românești de medicină, în mai multe cópii.

La 24 septembrie 1902 Constantin Brâncuși a primit diploma de absolvire a Școlii de Arte Frumoase, fiind al doilea din promoția sa. Pe durata studiilor concepuse mai multe lucrări care au fost premiate: Bustul lui Vitellius, „mențiune onorabilă” (1898), Cap al lui Laocoon, medalia de bronz (1900), Studiu, medalia de argint (1901). Dar prima sculptură cu adevărat remarcabilă a fost bustul generalului doctor Carol Davila (1903), care a fost apoi instalat în fața Spitalului Militar din București.

După absolvire, Constantin Brâncuși s-a hotărât să plece la Paris pentru a-și continua studiile și pentru a lua contact cu viața artistică pariziană. Pentru o perioadă de timp s-a oprit la Viena, timp în care a lucrat la un atelier ca decorator de mobilier, dar a și vizitat muzee care conțineau mari opere de artă. În 1904 a ajuns la München, apoi după șase luni a pornit spre Franța.

În 1905 a reușit la concursul de admitere la prestigioasa École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, unde a lucrat în atelierul lui Antonin Mercié până în 1906, când, atingând limita de vârstă, a părăsit școala. În acești ani a sculptat mult, atât în lemn dar și în piatră și metal, a fost acceptat ca practician în atelierele lui Auguste Rodin dar a refuzat să lucreze cu acesta, rostind cuvintele devenite celebre: Rien ne pousse à l’ombre des grands arbres!

În 1907 a închiriat un atelier în Rue de Montparnasse și a intrat în contact cu avantgarda artistică pariziană. Din aceea perioadă datează unele dintre cele mai cunoscute opere ale sale: Cumințenia pământului, o primă versiune a lucrării Sărutul (1907) - temă pe care o va relua sub diferite forme până în 1940 - Somnul (1908), Muza adormită (1909-1910), Pasărea măiastră (1910), Prometeu (1911), Domnișoara Pogany (serie 1912-1933), Primul pas (1913).

brancusi
În 1906 a expus pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon d'Automne din Paris. A început lucrul la Rugăciunea, o comandă pentru un monument funerar care a fost expusă în Cimitirul Dumbrava de la Buzău. În 1909 a revenit pentru scurt timp în România pentru a participa la Expoziția oficială de pictură, sculptură și arhitectură. Juriul expoziției, prezidat de Spiru Haret i-a acordat lui Brâncuși premiul II ex aequo (alături de Paciurea, Steriadi, Petrașcu, Theodorescu-Sion).

În 1914, Brâncuși și-a deschis prima expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo Secession Gallery din New York. În 1915, a început să execute primele lucrări în lemn, printre care două Cariatide și Fiul risipitor. La 30 noiembrie 1924, a expus la prima expoziție internațională a grupării „Contemporanul” din București. Doi ani mai târziu, la Wildenstein Galleries, din New York, s-a deschis cea de-a doua expoziție personală a sa. Până în 1940 a realizat opere remarcabile, sculpturi din ciclul Pasărea în văzduh, și din ciclul Ovoidului. În acesti ani a participat la cele mai importante expoziții colective de sculptură din S.U.A., Franța, Elveția, Olanda și Anglia.

La 27 octombrie 1938 a fost inaugurat la Târgu Jiu ansamblul monumental compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului și Masa tăcerii. Cele trei componente sculpturale monumentale sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime totală de 1.275 m.

În România, în epoca realismului socialist, Brâncuși a fost contestat ca unul din reprezentanții „formalismului burghez cosmopolit”. Revoltat că fusese aspru și pe nedrept criticat în Academia Republicii Populare Române, Brâncuși și-a depus la 1 august 1951 pașaportul românesc la Ambasada de la Paris și a cerut cetățenia franceză, pe care a obținut-o la 15 iunie 1952.

În atelierul său din inima Parisului, și-a creat o lume a lui, cu o atmosferă românească. În ultimii ani ai vieții a fost îngrijit de doi refugiați români, care locuiau în apartamentul de lângă atelierul său. A murit pe 16 martie 1957, la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă peste 1200 de fotografii și 215 sculpturi, de o valoare estetică și culturală incalculabilă. Aceste lucrări sunt expuse azi la Muzeul Național de Artă Modernă din Paris, Centrul Pompidou.

Abia în 1964 Brâncuși a fost „redescoperit” în România ca un geniu național și, în consecință, ansamblu monumental de la Târgu-Jiu cu Coloana infinită, Masa tăcerii și Poarta sărutului a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat.

În Arhiva de istorie orală – Radio România se păstrează un fragment dintr-un interviu cu profesorul și academicianului George Oprescu, profesor la Academia Belle Arte. Mărturia sa, difuzată la radio în 1963, are o dublă valoare: aceea a omului care l-a cunoscut pe Brâncuși și aceea a specialistului, critic și istoric de artă.

*

AUDIO - George Oprescu
George Oprescu: Pe Constantin Brâncuși, ilustrul sculptor român, l-am întâlnit de două ori în viață, de fiecare dată în atelierul lui din Paris, pe Impasse Ronsin, unde a trăit o jumătate de secol, din 1907 până la moarte, adică până în 1957. Întâia oară, s-a întâmplat imediat după primul război mondial.

Atelierul lui Brancuși, foarte vast, era în întregime ocupat de enorme bârne de lemn vechi, unele late de 50 – 60 cm și lungi de câțiva metri, aduse dintr-un sat din Bretania unde se dărâmase un număr de case. Unele peste altele, aceste bârne aștepatau mâna măiastră a artistului. Te-ai fi crezut într-o peșteră, poate sub pământ, în care un ciclop era preocupat să transforme acest material lemnos în lucruri de care să se minuneze lumea. Și cum în aceea epocă eram foarte pasionat de Wagner și de mitologia wagneriană, nimic nu mi se părea străin ca înfățișare de ceea ce vedeam.

Nu mai țin minte exact problemele pe care le-am discutat cu Brâncuși, în orice caz au fost foarte generale și s-au mărginit mai ales la explicațiile pe care mi le-a dat artistul în cuvinte înțelepte și precise, domol spuse, despre atitudinea sa atât de nouă atunci față de materialul din care era executată o opera. Mărturisesc că m-a impresionat pasiunea și înțelegerea adâncă a artistului pentru valorile materiale cu care lucra.

Ne-am despărțit. De atunci au trecut anii. Lucram la Comisia de Cooperație Intelectuală a Ligii Națiunilor, ale căror sesiuni și viață curentă mă obligau la foarte dese călătorii la Paris. Totuși, nu m-am mai întâlnit cu maestrul, despre care se vorbea din ce în ce mai mult. Am aflat apoi despre vizita maharajahului din Indore care i-a cumpărat trei exemplare din Pasărea măiastră: unul din marmură neagră, altul de marmură albă și altul de metal lustruit. I-a mai comandat și un spirit a lui Buddha care împreună cu aceste exemplare trebuia să fie așezat într-un templu anume construit în palatul maharajahului, în jurul unui batiu, în așa fel încât la amiază soarele să facă să strălucească exemplarul din bronz lustruit al Păsării măiestre.

Deși ultimul proiect nu a putut fi realizat, el a prilejuit artistului o călătorie în India, urmată curând de una în țară, la Târgu Jiu. Aici Brâncuși ridica în parcul orașului celebra Coloană infinită, înălțându-se la 30 m și Arcul triumfal al sărutului. Toate acestea erau de natură să redeștepte în mine dorința de a reînnoi contactul cu artistul, ceea ce s-a întâmplat în toamna lui 1937, cu ocazia expoziției internaționale din Paris.

De data aceasta, ceea ce da un aspect particular atelierului nu mai erau imensele bârne din lemn de altădată. În această perioadă Brâncuși era preocupat de sculpura în piatră și în metal lustruit. Asemenea opere, instalate pe platforme mobile puse în mișcare de un mecanism electric, m-au cam surprins și nu tocmai favorabil. A urmat o masă pregătită de artist și conversație în legătură ce ceea ce vedeam, o conversație de cel puțin două ceasuri.

Ceea ce izbea în înfățișarea lui Brâncuși și ceea ce-mi lăsase o amintire de neuitat încă de la primul meu contact cu dânsul era noblețea rustică a înfățișării sale, suplețea mișcărilor, trupul său vânjos, deși mai degrabă scund. Ochii, mai ales, erau extraordinari! Mici, însă săgetători, când râzători, când gravi, când ironici, nu exagerat, schimbători și suficient ca să te facă să înțelegi ce se petrecea în sufletul lui. Vorba îi era domoală, clară, lung judecată. În aceea seară domnea parcă în jurul lui ceva din seninătatea artistului care a ajuns în sfârșit la adevărul suprem al artei.

În ce privește arta populară a țării de origine a lui Brâncuși, sculptorul se hrănise cu ea în copilărie și în adolescență. Îi cunoștea toate implicațiile. Era deci natural ca autorul Înțelepciunii pământului, al Coloanei infinite și al Pasării măiestre să vadă în această direcție viitorul sculpturii. Din această artă populară a izvorât o mare parte a inspirației sale, de atitudinea sa față de temele acestea, față de materialul și de procedeele de execuție de care se servise poporul mai înainte, trebuie să ținem seama dacă vrem să înțelegem motivele adânci ale artei lui Brâncuși.

Este convingerea puternică ce mi-a rămas după cele două contacte avute cu acest excepțional artist a cărui faimă este astăzi răspândită în lumea întreagă.

[R 847/ Arhiva de Istorie orală – Radio România. Interviu difuzat de Radio România, 15.03.1963]
Google+Agenția RADOR - 19.02.2013 10:56