regele mihai
Regele Mihai
mareșalul ion antonescu
Mareșalul Ion Antonescu

Arestarea mareșalului Ion Antonescu era imperios necesară. Oricâtă stimă avea Hitler pentru Antonescu, el nu putea renunța la două aliniamente strategice de mare însemnătate ca Poarta Focșanilor și, mai ales, masivul Carpaților, ușor de apărat cu efective reduse (...). O dovadă de netăgăduit a voinței lui Hitler de a păstra sub control spațiul românesc l-au constituit directivele sale din noaptea de 23/24 august și din 26 august. Prima directivă ordonă arestarea regelui, iar în cazul în care mareșalul Antonescu nu mai era disponibil să fie constituit un nou guvern condus de un general filogerman... (Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)