Istorie Orală
RSS Istorie Orală

119 ani de la nașterea doctorului Dumitru Bagdasar

119 ani de la nașterea doctorului Dumitru Bagdasar

Născut la 17 decembrie 1893, la Roșiești, județul Vaslui, Dumitru Bagdasar și-a făcut studiile liceale la Bârlad și pe cele superioare la București. După ce și-a susținut teza de doctorat în 1922 (Contribuțiuni la studiul sindromului parkinsonian postencefalitic), a devenit medic secundar la Serviciul Neurologic al Spitalului Militar din București unde și-a desăvârșit pregătirea de chirurg. A urmat specializarea la Boston unde a publicat în The American Journal of Pathology două studii de mare însemnătate și a făcut cercetare împreună cu profesorul american Harvey Cushing.

Întors în țară, a pus bazele practicii neurochirurgicale din România, a perfecționat instrumentul chirurgical și procedeele de investigare a simptomatologiei neurologice, a tratat traumatismele cranio-cerebrale, a publicat numeroase articole și a scris un Tratat de neurochirurgie.

În Arhiva de istorie orală a Societății Române de Radiodifuziune se află un interviu realizat în anii '70 de Eleonora Cofas, muzeograf la Muzeul de Istorie a Municipiului București, cu doctor Florica Bagdasar, soția cunoscutului neurochirurg. Interviul are o mare valoare documentară pentru că nu este un simplu portret subiectiv al lui Dumitru Bagdasar, ci o privire de ansamblu asupra cercetărilor medicului, asupra trăirilor omului și asupra activității sale politice.


„Crezul lui de viață a fost închinat înlăturării suferințelor umane fizice și nevoilor economico-sociale...”

Încă studentă fiind, l-am cunoscut pe tânărul medic Bagdasar de care m-a legat ani de-a rândul o puternică și stabilă căsnicie.

Ne-am întâlnit în 1921 cu ocazia căsătoriei unui coleg de-a soțului meu cu o colegă de-a mea, studentă la medicină. Din primul moment am constatat ambii că aveam multe afinități pe plan intelectual, social, familial. Prietenia care s-a stabilit dintre noi de la început s-a cosolidat pe măsură ce ne-am cunoscut mai bine, la finele celor 25 de ani de conviețuire. Cât a durat legătura noastră sufletească, reușisem să vibrăm la unison în toate problemele. Aveam puncte de vedere comune în ceea ce privește principiile de solidaritatea familiei, a legăturilor de prietenie, a devotamentului față de bolnav, a obligațiilor față de societate, ca și în vederile noastre politice. Consideram că omul, cetățeanul, nu poate fi considerat izolat în diferitele ipostaze de viață. A fi bun fiu, frate, soț, părinte, bun și sincer prieten, devotat familiei, onest în relațiile cu cei din jur, era o garanție care stătea la baza devotametului pentru îngrijirea bolnavilor în suferiță, pentru alinarea suferințelor pe plan social, pentru înlăturarea inechităților sociale, pentru ridicarea nivelului de trai a celor nevoiași.

Ceea ce m-a impresionat din primul moment și ceea ce a cimentat legătura noastră de prietenie a fost însuflețirea pe care o punea Bagdasar ca să sensibilizeze pe cei din jur la ceea ce reprezenta suferința fizică, carențe sociale și economice, nedreptăți și inegalități sociale.

În lungile plimbări făcute împreună, doctorul Bagdasar a reușit să-mi insufle crezul lui de viață închinat înlăturării suferințelor umane fizice și nevoilor economico-sociale. Era convins că o justă organizare politico-socială trebuia să ofere condiții egale de dezvoltare fizică și intelectuală tututror copiilor în raport cu potențialul maxim de care era capabil fiecare dintre ei. A luptat pentru întronarea unor condiții egalitare de repartizare a câștigului realizat în raport cu munca depusă, a beneficiat în mod egal de toate avantajele pe care o societate modernă le oferă pentru dezvoltareea fizică și intelectuală a tuturor indiferent de condiția lor socială. Considera că este un bun și totodată un drept al fiecărui individ. Porțile spre cultură și bunăstare socială trebuiau să fie larg deschise pentru toți cetățenii țării. Avea un adevărat cult pentru munca țăranului pe ogoare ca și pentru muncitorii din fabrici, intelectualul din laboratoare, cercetătorul din bibliotecă. Toți cei care prin munca lor se străduiau să aducă o ameliorare a condițiilor de dezvoltare și de viață se bucurau de aceiași considerație din partea lui fiincă ori că era vorba de muncitor cu sapa, de un muncitor manual sau intelentual toți aveau dreptul la o viață îndestulată în raport cu nevoile lor individuale.

În scurt timp după ce ne-am cunoscut, el a reușit să facă din mine o adeptă a ideilor lui și o aprigă susținătoare a tuturor acțiunilor în care își putea pune în practică ideile lui. Ne-am căsătorit în 1927. Considera că profesia lui medicală, specialitatea de neurologie în care se pregătise alături de profesorul G. Marinescu și doctorul Noica, nu-i oferea satisfacții depline, s-a hotărât să se dedice neurochirurgiei. După căsătoria noastră am plecat în Statele Unite, la Boston, (…) am stat în Statele Unite aproape doi ani și jumătate. În acest timp soțul meu a lucrat cu Cushing, iar eu am urmat cursurile Școlii de Igienă a Universității Harvard, specializându-mă în special în igienă.

Ne-am înapoiat în țară în toamna anului 1929. Timp de trei ani soțul meu a fost directorului Spitalului de boli mintale și nervoase din Jimbolia, iar eu am lucrat ca asistent secundar în serviciul lui. La Jimbolia am înjghebat un serviciu de neurochirurgie în condiții destul de rudimentare.

În 1931 ne-am mutat la Cernăuți, spital cu mai multe paturi, cu mai mulți bolnavi pentru adulți și copii și cu un serviciu mare de neurochirurgie. Acolo soțul meu a organizat un adevărat serviciu de neurochirurgie, iar eu l-am secundat în operațiile grele pe care le-a făcut în cazul unor tumori cerebrale. În scurt timp faima lui de neurochirurg iscusit a atras nenumărate cazuri de tumori cerebrale și medulare venite din toate colțurile țării.

În 1933 soțul meu a fost mutat la București, la insistențele făcute de profesorul Danielopol, de profesorul Marinescu, profesorul Lupu. I s-a creat atunci la Spitalul Central prima Clinică de neurochirurgie de la noi din țară.

Faima succeselor obținute în cazurile disperate de tumori cerebrale l-au impus de la început ca un neurochirurg cu reputație nu numai în România, ci și în toate țările limitrofe. Numeroși bolnavi veniți din țările balcanice și-au redobândit sănătatea după intervențiile chirurgicale făcute de soțul meu. Am fost secundara lui timp de câțiva ani, după ne-am stabilit în București. După care timp m-am axat eu personal pe ideea pe igienă mintală și l-am lăsat pe el să-și creeze tinere ajutoare din tinerii medici pe care îi avea în jur, unul dintre ei este și astăzi un neurochirurg cu reputație, a fost doctorul Arsenie. El a intrat încă din 1935 în serviciul de neurochirurgie condus de soțul meu la Spitalul Central.

Doctorul Bagdasar a fost un excelent neurolog, un iscusit neurochirurg, cunoștea bine anatomia patologică, putea să interpreteze singur examenele radiologice, împărtășea celor din jur vasta experiență pe care o acumulase în pregătirea lui neurologică și neurochirurgicală. Era atent cu bolnavii, pasionat în observarea postoperatorie a fiecărui caz până era convins că bolnavul este în afara oricărui pericol. Soțul mea a creat o școală solidă de neurochirurgie, lăsând drept continuator, atunci când în 1946 s-a stins prematur din viață, pe doctorul C.A. Arsenie, strălucit urmaș a lui.

Bagdasar a reușit să îmbine devotamentul pentru profesia lui cu activitatea lui politico-socială. Ani de-a rândul a fost un activist neînfricat în ilegalitate, un susținător al politicii comuniste. Cunoștea bine operele lui Marx și Engels și ale lui Lenin și credea fără rezerve în succesul mișcării comuniste pentru întronarea unei egalități sociale și o repartiție justă abunurilor materiale și spirituale. El a ajutat pe toți aceia care au apelat la el în ilegalitate. A susținut cu bani și asistență medicală familiile greviștilor de la căile ferate. A avut legături cu majoritatea ilegaliștilor comuniști, a ascuns activiști hăituiți de poliție care cereau azil în casa noastră, a răspândit materiale clandestine de propagandă, a transportat dintr-un loc în altul pe activiști ilegaliști comuniști care își schimbau gazdele pentru a nu li se da de urmă. A ocrotit pe mulți care își puneau în el speranța de a fi salvați de urmărirea securității. A internat în spitale pe ei care aveau nevoie de tratamente medicale, a ajutat cu bani pe cei în nevoie. Casa noastră din Cotroceni, din strada Djuvara 30, a fost continuu un loc ferit pentru întrevedere al ilegalișilor punându-le la dispoziție sala de așteptare pentru bolnavii care veneau pentru consultații.

În toată activitatea lui din ilegalitate l-am secondat cu toată încrederea reciprocă pe care o aveam unul față de altul, fără teamă, convinsă fiind că ceea ce el gândea și făcea era în afara interesului personal, în sprijinul unei cauze sociale drepte și juste, în sprijinul unui ideal umanitar.

În martie 1945 i s-a încredinațat doctorului Bagdasar conducerea Ministerului Sănătății, într-o perioadă în care țara era devastată de război și de secetă, când tifosul exantematic făcea ravagii, când spitalele erau dezorganizate, fără hrană pentru bolnavi, fără medici, fără materiale, fără orice era necesar pentru o bună îngrijire a bolnavilor.

Vreau să menționez că tovarășul de la conducerea partidului din aceea vreme avea o încredere desăvârșită în soțul meu. Din prima zi după preluarea Ministerului Sănătății el a lucra intens pentru a rezolva problemele sanitare urgente, ravagiile ale războiului și ale secetei. Reorganizarea spitalelelor, lupta contra epidemiei de tifos, contra malariei, asigurarea de cadre medicale care să completeze lipsurile existente în rețeau sanitară, înzestarea spialelor cu strictul necesar, au fost nenumărate probleme care îl preocupau fără răgaz. A făcut tot ceea ce omeneșe se putea face într-o peroadă cumplit de grea, fără să-și menajeze eforturile fizice. A colindat țara în lung și în lat ca să vadă la fața locului realiatea lipsurilor și să poată să ia măsurile adecvate. Pleca de acasă dis de dimineață, lipsea uneori zile de-a rândul, colaboratorii lui destoinici care lucrau operativ și rapid în soluționarea problemelor întâmpinate pe teren acolo unde nevoile erau urgente.

Este deosebit de interesantă toată această perioadă în care soțul meu a lucrat intens pentru refacerea spitalelor, a rețelei de medicină preventivă, a stăvilirii epidemiilor, fără să abandoneze activitatea lui neuro-chirurgicală. O boală neruțătoare însă l-a determinat să-și înceteze activitatea în aprilie 1946 și să caute să-și refacă sănătatea. Toate îngrijirile medicale din țară și de la Viena au rămas fără rezultat. La 16 iunie 1946 s-a stins din viață, lăsând un gol în sânul familiei.

[R 150/ Arhiva de istorie orală a Societății Romane de Radiodifuziune, inregistrare realizată de Eleonora Cofas, Muzeul de Istorie a Municipiului București]

Google+Agenția RADOR - 18.12.2012 9:30