Istorie Orală
RSS Istorie Orală

ALEXANDRU VLAHUȚĂ - 154 de ani de la naștere

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO - Profesorul Onisifor Ghibu, despre scriitorul și ziaristul Alexandru Vlahuță
ALEXANDRU VLAHUȚĂ - 154 de ani de la naștere

A mele visuri risipite,
Ce-mi umplu inima de jale,
Le văd în frunzele pălite
Și-n pustiirea de pe vale.

De-a pururi sta-vor troienite,
Sub vremea ce s-așterne-n pale,
A mele visuri risipite,
Ce-mi umplu inima de jale !

Copac, când zile fericite
Îți vor întoarce iar din cale
Podoaba ramurilor tale,
În noapte-or sta mai adâncite
A mele visuri risipite!

Alexandru Vlahuță, A Mele Visuri...
Scriitorul Alexandru Vlahuță s-a născut la 5 septembrie 1858 la Pleșești, a făcut școala primară și liceul la Bârlad, susținând examenul de bacalaureat la București în 1879.

Apoi a urmat timp de un an cursurile Facultății de Drept din București, pe care le-a părăsit din cauza situației materiale precare. A fost institutor și apoi profesor la Târgoviște. Din 1884 până în 1893 a lucrat ca profesor în câteva instituții de învățământ bucureștene: școala normală a Societății pentru Învățătura Poporului Român, azilul „Elena Doamna”, Liceul „Sfântul Gheorghe”.

În 1888 a fost revizor școlar pentru județele Prahova și Buzău. Cinci ani mai tarziu a editat revista Vieața care avea să existe doar trei ani. La începutul secolului XX, Alexandru Vlahuță a scos împreună cu poetul George Coșbuc o nouă revistă, Semănătorul (1901). În acest timp, scriitorul era referent la Casa Școalelor.

De la debutul său din 1886 cu un volum de nuvele, Vlahuță a publicat aproape în fiecare an proză (amintiri, povestiri), până în 1908. Cea mai cunoscută scriere a sa în proză este România pitorească, apărută în 1901. Ca poet a fost aproape la fel de prolific: 1887 Poezii; 1894 Poezii vechi și nouă; 1895 Iubire; 1904 și 1909 alte două volume de poezii, iar în 1911 La gura sobei.

În timpul primului razboi mondial Alexandru Vlahuță a locuit la Iasi apoi la Bârlad, unde era vizitat de tineri scriitori pe care îi îndruma cu solicitudine; unul dintre aceștia a fost Vasile Voiculescu.

Începând cu anul 1885 când sora sa Elisabeta Străjescu, calugăriță la Agapia, a construit o căsuță de lemn cu cerdac pe o coastă de deal din apropierea mănăstirii, scriitorul Alexandru Vlahuță a început să vină în timpul verii acolo pentru a se odihni. Uneori și-a adus și prietenii, printre care se afla Nicolae Grigorescu, cel care a pictat biserica mănăstirii. Astăzi casa de la Agapia este muzeu memorial, ca și locuința sa din București.

În arhiva de Istorie Orală a Societății Române de Radiodifuziune există o înregistrare foarte valoroasă în care se pastrează încă vie amintirea profesorului și pedagogului Onisifor Ghibu despre scriitorul și ziaristul Alexandru Vlahuță pe care îl cunoscuse în primii ani ai secolului trecut.
"Pe Alexandru Vlahuță l-am cunoscut tot din lectură: ca elev în clasa a VII-a și a VIII-a la Liceul din Brașov, am dat pestre proza lui Vlahuță care m-a coleșit prin umanitatea adâncă a subiectelor, și care mi l-a făcut pe Vlahuță să fie unul dintre din autorii preferați în lecturile mele.

De întâlnit, l-am întâlnit pentru prima oară în 1905 în casa lui Iorga, când acesta m-a prezentat prietenului său Vlahuță ca pe viitorul mitropolit al Ardealului, ceea ce pe mine m-a surprins extraordinar și nu știam cum să scap din această situațiune în care mă băgase Iorga.

Mai târziu, l-am întâlnit din nou în seara zilei de 13 martie [1906], după busculada care avusese loc la Teatrul Național, pusă la cale de studenți împotriva reprezentației, de către anumiți iubitori ai literaturii franceze, a unei piese bulevardiere din Paris.

După aceea nu l-am mai întâlnit decât târziu de tot, în 1918, când el era refugiat la Bârlad și eu eram refugiat la Chișinău, când am scos din gazeta mea Ardealul un număr închinat armatei române care venise în Basarabia să asigure liniștea cetățenilor și să asigure depozitele de alimente și de arme ale aliaților, aflate pe teritoriul Basarabiei. Am făcut un număr special al Ardealului din care Vlahuță a reprodus unul sau două articole de-ale mele, dar care nu erau semnate de mine - eu semnasem deasupra tuturor articolelor ca redactor al gazetei -, într-un calendar al Bârladului, un calendar care este un document foarte autentic al greutăților teribile prin care trecea toată nația românească atunci (...).

În reproducerea articolelor mele, mi-a dat o oarecare satisfacție, care mai târziu a fost sporită printr-o altfel de atingere a mea de Vlahuță: după reîntoarcerea din pribegie a refugiaților, adică după 1 decembrie [1918], Vlahuță și Brătescu Voinești au luat asupra lor o sarcină foarte grea, de a scoate o gazetă românească de care era mare nevoie, pentru că nu mai apăreau atunci nici Universul, nici Adevărul, nici Dimineața, nici alte gazete de mari tiraj pentru marele public. Au reușit cu ajutoarele pe care au putut să le obțină pe diferite căi, să scoată marele ziar Dacia.

Când se împlinea un an de la unirea Basarabiei, Vlahuță mi-a trimis vorbă printr-un om de-al lui, prieten de-al meu, rugămintea să scriu un articol comemorativ despre unirea Basarabiei, rugăminte pe care a lansat-o în același timp și bucovineanului Ion Nistor, să scrie și el ca martor ocular al acelui eveniment un articol în numărul festiv de 27 martie [1919]. (...)

Când am avut articolul gata, ne-am dus amândoi în vizită la Vlahuță să-i predăm noi materialul. Căutam un prilej să-l vedem pe acest mare mag al vremii, deși aveam față de el și o anumită rezervă, căci omul pe cât era de superior ca gândire și mai ales ca simțire, avea și o naivitate copilărească, care nu-l compromite câtuși de puțin, dar îl caracterizează. În 1917 Vlahuță a publicat în Neamul Românesc al lui Iorga un articol intitulat „Peste două luni”, asta la câteva zile de la izbucnirea revoluției de la Petrograd, în care spunea așa: „Oameni buni, care ați suferit toate vicisitudinile războiului, v-ați lipsit de căminele voastre, de averile voastre, de părinții voștrii, de copiii voștri, de nevestele voastre, să știți un lucru: peste două luni vă veți întoarce acasă, în liniștea de odinioară, clădind din nou țara, așa cum a fost. Revoluția rusească este o minune a istoriei. Ea aduce pe pământ dreptatea, pacea, liniștea. Să fim fericiți că am apucat aceste vremuri, și în două luni de zile să ne vedem cu toții la locurile noastre...” N-a fost un prooroc prea fericit, pentru că pacea mult așteptată, nici în ziua de azi n-a coborât din cer!

Am fost la Vlahuță cu articolele. L-am găsit bolnav. Ne-a primit totuși. Vorbea destul de greu, căci l-am găsit suferind greu de o boală care l-a și răpit peste câteva săptamâni după aceea. Ne-a mulțumit foarte frumos și ne-am despărțit de el.

Dar, înainte de acest moment s-a mai petrecut ceva, ceea ce trebuie să înregistrez aici: ministrul de instrucție al vremii, doctor Constantin Angelescu care era profesor de chirurgie, fusese o vreme ministrul al Lucrărilor Publice, în 1916 (...), acum era ministrul Cultelor și Instrucțiunii. Sfătuit de sfetnicii lui, a luat o hotărâre foarte frumoasă, să înființeze la București o mare revistă lunară care să întrunească toate problemele vremii, prezentate și reprezentate prin oamenii de cultură aleși din toate domeniile vieții. Revista avea să se numeasca Ramura, titlu dat de Vlahuță care fusese desemnat ca director al revistei. Erau, cred, cinci secțiuni, cu câte patru sau cinci membri în comitetul de conducere. Între ele era și o secțiune pedagogică sau școlară, nu știu cum se numea, din care făceau parte Rădulescu Motru, G. Antonescu, Rădulescu Pogoneanu și Onisifor Ghibu. La alte secții erau alții... Enescu la secția muzicală și așa mai departe. Revista s-a tipărit, primul număr avea ca director pe Vlahuță. Numărul 2 nu știu sub ce direcție a apărut - înte timp Vlahuță murise...

[R 39, Arhiva de Istorie Orală a Societății Române de Radiodifuziune; înregistrare realizată de dr. Octavian Ghibu, fiul profesorului Onisifor Ghibu, 1972]Agenția RADOR - 5.09.2012 9:17