Istorie Orală
RSS Istorie Orală

ION NESTOR - 107 ani de la naștere

You need Flash player 8 or newer to view this content
>> AUDIO - Zoe Petre despre personalitatea profesorului Ion Nestor

ION NESTOR - 107 ani de la naștere

Ion Nestor a fost unul dintre cei mai importanți istorici și arheologi români din secolul XX. S-a născut la Focșani la 25 august 1905, și-a făcut studiile secundare în orașul natal și pe cele universitare la București, la Facultatea de Litere și Filosofie, secția filologie clasică. S-a specializat apoi în studiul preistoriei la Berlin și Marburg (1928 – 1932), după care și-a susținut doctoratul cu o sinteză despre preistoria României, lucrare distinsă de Academia Română cu premiul „Vasile Pârvan”.

Întors în țară, arheologul Ion Nestor a desfășurat o intensă activitate în cadrul Muzeului Național de Antichități (Institutul de Arheologie din București), coordonând în decursul anilor cercetările de pe șantierele arheologice de la Glina, Sărata Monteoru, Zimnicea, Glăvăneștii Vechi, Corlăteni, Suceava, Dridu, Bratei, Păcuiul lui Soare.

Din 1945 a desfășurat și o prestigioasă carieră didactică la Universitatea din București. Prin cercetările și studiile întreprinse, Ion Nestor a avut contribuții majore în domeniul periodizării culturilor neolitice și eneolitice, a perioadei de tranziție spre epoca metalelor. La 2 iulie 1955 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Aprecierea din partea cercetătorilor străini s-a concretizat prin alegerea sa ca membru al Institutului Arheologic German, al Societății de Arheologie din Iugoslavia, al Consiliului permanent al Uniunii Internaționale de Științe Pre și Protoistorice, al Uniunii Internaționale de Arheologie Slavă.

Cercetător erudit, profesor exigent, om cu o personalitate puternică, Ion Nestor a lăsat o amintire de neșters asupra celor din preajma sa. O dovadă în acest sens stau mărturiile aflate în Arhiva de Istorie Orală a Societății Române de Radiodifuziune, mărturii ale unor foste studente devenite ele însele profesori și cercetători de o înaltă ținută științifică: Eugenia Zaharia și Zoe Petre.

ZOE PETRE, istoric

"Am avut parte de o galerie de profesori de nivel mondial, fără nici o discuție, la data aceea, cel puțin, cu o concentrare de mari profesori cum nu avusese niciodată Facultatea de Istorie de până atunci și cum nu avea să mai aibă de atunci încolo. Extraordinari!...

În rândul întâi era Ion Nestor, o minte de o subtilitate dialectică rarissimă... mama zicea că are o inteligență ca de diavol și așa avea, avea ceva drăcos în el. Mama îl cunoștea din tinerețe, că venea la Societatea Numismatică, la bunicu-meu. Și asta l-a caracterizat, adică punctul lui forte cel mai pregnant era analiza critică. Așa-și făcuse teza de doctorat cu Stadiul cercetărilor de preistorie în România care a fost un monument de evaluare critică a generației anterioare Pârvan, Andrieșescu, și care a fost punctul de pornire al arheologiei românești, de la sfârșitul anilor ‘30 încolo.

Mi-aduc aminte din anii mai mari: în anul V am făcut cu el un curs special de arheologie prefeudală care, în genere, se desfășura în felul următor: aveam cursuri ca de obicei, două ore de câte 50 de minute. În prima oră și jumătate, profesorul Nestor construia un model inteligibil al unei perioade, al unei culturi, al unei situații date – extrem de convingător! -, după care, în restul de timp care rămânea, făcea praf din construcția asta! Dar necruțător!... și pleca acasă. Și ne lăsa cu toate iluziile spulberate și data viitoare o luam de la capăt cu altceva. Niciodată nu l-am văzut spunând: “asta e...” Spunea “asta e”, doar ca să treacă la capitolul destructiv, ceea ce, cum să zic, pentru el poate n-a fost cea mai fericită dintre formele de cercetare. De asta a și scris puțin, nu pentru că era perfecționist numaidecât, ci pentru că natura lui era mai degrabă critică. Dar pentru noi a fost un exercițiu extraordinar! Pentru că și chiar această alternanță de entuziasm și disperare, îți deschidea un drum în judecata istorică absolut incomparabil cu oricare altele."

[Arhiva de Istorie orală a Radiodifuziunii Române, interviu realizat de Octavian Silivestru, 3 februarie 2012]

EUGENIA ZAHARIA, arheolog

"Profesorul Nestor ne-a luat în așa fel la lucru pe șantier, patru ani de zile, fără nici o obligație din partea șantierului, adică nici o cheltuială; ne duceam pe cheltuiala noastră și ca drum, și ca întreținere și ca tot. După ce s-a convins că ne-am atașat cu adevărat și că putem lucra, adică corespundem cerințelor lui, din ’45, abia în 1951, la 1 iunie, ne-a numit asistenți la Muzeul Național de Antichități, adică intram practic în funcție. Eram nu prima generație, dar a doua, de fete care lucram în domeniul arheologiei, deoarece arheologia necesita nu numai lucru de birou sau de muzeu, ci necesita și o experiență și o cercetare pe teren (...).

Lucram 10 ore: 7 dimineața-12, 2 până la 7 seara. Nu-l interesa cum îți rezolvai celelalte probleme, până la alcătuirea colectivelor care au început abia din ’48 când această cercetare a intrat în cadrul Academiei. Dar până atunci, nu și nici după aceea, în forma de colective în care s-a lucrat, și atuncea, în primii ani, s-au lucrat tot 10 ore pe zi, considerând că este o muncă sezonieră care nu se poate face iarna și atuncea se justifica necesitatea de a lucra cât mai mult, adică pe zi lumină.

Atât de intransigent era cu totul, nu puteai să întârzii, nu puteai să te abați sub nici un motiv; încât, colegul nostru mai mare, Vlad Zirra, în 1948, [pe când] lucram împreună în acest prim colectiv arheologic organizat la Zimnicea - era un șantier de cercetare privind perioada getică; prezent a fost tot institutul și un număr de tineri în formare, cum eram noi... Cu două zile, parcă, înainte de 15 august, de Sfânta Maria, Vlad Zirra avea în familie hotărâtă ziua lui de căsătorie și când l-a anunțat pe profesorul Nestor că urmează să plece pentru că viitoarea lui soție este venită în București – doamna era doctoriță – i-a reproșat foarte aspru, foarte sever, cum, fără să întrebe, și-a hotărât ziua căsătoriei în plină campanie de săpături! Încât, iacă până unde mergea severitatea lui...

Sau, mie mi s-a întâmplat odată să am un granulom și să-mi scot o măsea. În ziua aceea n-am putut veni și a trimis o colegă să vadă ce s-a întâmplat cu mine. Și răspunsul, când a aflat că a fost un granulom, o operație, o măsea extrasă, [a fost]: “Acuma și-a găsit, când avem de lucru mai mult?!” Adică mergea până la forme de neconceput, chiar o îmbolnăvire sau un act important din viața ta, trebuia pus pe plan secundar în raport cu arheologia, atât era de sever!"

[C418, Arhiva de Istorie orală a Radiodifuziunii, interviu realizat de Silvia Iliescu, 14.11.1996]Agenția RADOR - 24.08.2012 10:32