Încoronarea regilor României Mari, sărbătorită grandios prin defilarea pe sub Arcul de Triumf din București, la 16 octombrie 1922

"Pronia cerească a binecuvântat și, prin bărbăția poporului și vitejia ostașilor, ne-a dat să lărgim hotarele Regatului și să înfăptuim dorul de veacuri al neamului nostru. Punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei romane, coroana de oțel de la Plevna, pe care noi și glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și prin jertfa lor, au asigurat unitatea națională, și salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas și o simțire de la Tisa până la Nistru și până la Mare. Facă Dumnezeu ca această coroană, asemenea celei a scumpei mele soții și demnă tovarășă de muncă și suferință pentru binele comun, să servească la încoronarea - generație după generație - a iubiților noștri succesori, într-o Românie tot mai fericită și mai glorioasă."
Regele Ferdinand al Romaniei.

Un Arc de Triumf
permanent la București

După încheierea primului război mondial s-a luat decizia construirii la București a unui Arc de Triumf permanent care să comemoreze participarea Romaniei la războiul reîntregirii neamului. Până atunci mai fuseseră ridicate cu diferite prilejuri și alte astfel de monumente, dar cu existență temporară: în 1859, 1878, 1906 și 1918.

În 1922 s-a organizat la București o paradă în cinstea Marii Uniri. Pentru ca Arcul de Triumf din 1918 era construit dintr-un material care nu rezista ploilor, primarul Matei Corbescu a venit cu propunerea să fie ridicat unul nou din lemn, până când se vor mai găsi bani. A fost criticat atunci pentru ideea sa. De exemplu, George Enescu i-a scris: "Dar adevăratul Arc de Triumf, pe când?!"

București, 1922: Arcul de Triumf

Așadar, în 1922, în contextul încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari, comisia pentru organizarea serbărilor încoronării a apelat la serviciile arhitectului Petre Antonescu

Scheletul Arcului de Triumf a fost turnat în beton armat, dar pentru că timpul era scurt, basoreliefurile exterioare au fost făcute din ipsos, ceea ce avea să ducă repede la degradarea lor. Opt ani mai târziu avea să înceapă refacerea basoreliefurilor din piatră și marmură de Rușchița. În 1936 construcția monumentului avea să fie definitiv încheiată, în forma în care se află și astăzi: înălțime de 27 m, construcție în stil clasic, din granit de Deva, cu frumoase finisaje exterioare realizate de sculptorii Constantin Baraschi, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea.

Serbările încoronării regilor României Mari

Istoria nașterii impozantului monument din Șoseaua Kiseleff a început așadar cu prilejul serbărilor încoronării regilor Romaniei Mari, organizate mai întâi la Alba Iulia și continuate la București.
În dimineața zilei de 15 octombrie 1922 trenul regal a sosit în gara din Alba Iulia.

Familia regală a fost întâmpinată pe peron de președintele Consiliului de Miniștri, de președinții Senatului, Adunării deputaților, de membrii guvernului, de înalți demnitari, generali, ziariști și de o companie de onoare.

S-a intonat imnul regal și li s-a oferit suveranilor pâine și sare. Apoi cortegiul regal s-a îndreptat spre Catedrala Reîntregirii, construită special pentru acest moment.

Tot ceremonialul încoronarii a fost fastuos.

Mantia reginei Maria a fost făcută după modelul celor bizantine, având brodate emblemele tuturor provinciilor care formau România Mare, iar coroana era făcută de un renumit giuvaiergiu parizian.

A doua zi, 16 octombrie suveranii s-au întors la București unde erau așeptați de o mulțime imensa. Au trecut pe sub Arcul de Triumf și a urmat defilarea tuturor drapelelor regimentelor care participaseră la luptele din 1916 - 1918.

Mărturie de Istorie Orală

Despre acest moment emoționant există în Arhiva de Istorie orală a Societății Române de Radiodifuziune o mărturie înregistrată în 1996, aceea a generalului Dumitru Tautu, locotenent de cavalerie in 1922:

"Mă găseam la Cernăuți când s-a primit ordinul din partea ministrului de război să mă prezint eu la București în vederea defilării pe sub Arcul de Triumf a tuturor drapelelor și stindardelor unităților care au luat parte în bătălia de la Mărășești în timpul celor 14 zile de luptă, câte au fost. Am fost chemați toți cei care au fost comandanți ai gărzii stindardului. Am venit cu trenul la București unde am fost cazat într-un hotel din București. Eram un număr de 27 de ofițeri acolo. Am fost chemați chiar la Arcul de Triumf unde se încolonau toate drapelele și cu câte un pluton sau o companie din fiecare unitate în parte.

Primii care au trecut au fost regele Ferdinand, dar și regina Maria, călări. După care urmau ofițerii de stat major și pe urmă drapelele și stindardele noastre. Ordinea unităților știu că a fost [asta]: infanteria, cavaleria, artileria și cred că și marina și aviația, dar eu nu le-am văzut. Eram toți în uniformă de campanie, nu în uniformă de mare ținută...

A fost cineva care după intrarea în București a adunat toate drapelele, toate stindardele și le-a dus la Muzeul Militar."